Hardenberg

Einde aan langdurige kwestie palingkwekerij

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg heeft voorgesteld om te besluiten om in principe positief te staan tegenover het toekennen van een woonbestemming aan het pand Westeindigerdijk4 in Loozen. Profarm Paling en Boerderijcamping De Elzenhof zijn gevestigd op het perceel Westeindigerdijk 2/4 in Loozen.

unknown

De eigenaar van het perceel Westeindigerdijk 2/4 in Loozen doet dringend een verzoek om een woonbestemming te krijgen of 'terug te geven'' op het pand aan de Westeindigerdijk 4. Zodat het kan worden vervangen door een nieuwe woning. Dit kan tegelijkertijd met de komende planherziening voor rood voor rood worden geregeld. Doordat het college van B en W van de gemeente Hardenberg er positief tegen overstaat komt er een eind aan een langdurige kwestie.

In het jaar 1958 is het pand vergund als bakhuis met varkenshokken. Het pand is echter voor zover na te gaan, nooit als zodanig in gebruik geweest. In 1971 heeft de huidige eigenaar het perceel in eigendom verkregen. In de koopakte is spraken van 'een boerenbehuizing, met riet gedenkt (nummer 2), een schuur en een naast boerderij staande woning (nummer 4). Uit oude bevolkingskaarten blijkt dat er op nummer vier drie verschillende personen ingeschreven hebben gestaan van 1974 tot begin jaren tachtig.

Ook uit andere stukken blijkt dat de woning bewoond is geweest. Maar in het bestemmingsplan Buitengebied (Gramsbergen) 1999 wordt per agrarisch bedrijf standaard uitgegaan van één bedrijfswoning. In de inventarisatie voorafgaand aan dit bestemmingsplan is wel de palingkwekerij naar voren gekomen, maar zijn niet twee woningen geconstateerd. Dit geeft echter geen definitief uitsluitsel over de status van het pand nummer 4. Dit blijkt ook uit het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg van het jaar 2014. In het jaar 2016 heeft de gemeente Hardenberg is er medewerking verleend aan rood voor rood op het bedrijfsgebouw van de voormalige palingkwekerij. Maar om het verzoek om een nieuwe woning te mogen bouwen ter vervanging van nummer vier is echter geen medewerking verleend. Het pand is op dit moment in gebruik als receptie t.b.v. de minicamping en voor opslag. Alle voorzieningen voor het wonen zich echter nog aanwezig.

Er is dus sprake van een al jarenlang slepende kwestie. De eigenaar voelt zich door de gemeente (zowel Hardenberg als voormalige gemeente Gramsbergen) ernstig tekortgedaan. In zijn beleving is het pand gekocht als woning en is het altijd een woning gebleven, ook als is het niet altijd bewoond geweest. Juridisch valt aan het door de gemeente in de jaren zeventig van de vorige eeuw toegekende huisnummer geen rechten te ontlenen. Het college van B en W heeft begrip voor de toestand en kan zich het gevoel van de eigenaar voorstellen . Het pand oogt niet als een bedrijfsgebouw en is zichtbaar jarenlang als woning in gebruik geweest.