Hardenberg

Eigenwijz en De Akker op weg naar een IKC

Door de redactie

Kinderdagverblijf Eigenwijz en basisschool de Akker, onderdeel van de stichting Chrono, geloven in de kracht van 'samen', goede onderlinge verbinding en afstemming in het belang van het kind. Daarom hebben ze een intentieverklaring ondertekend. Op termijn willen ze uitgroeien tot een Integraal Kind Centrum (IKC). Een IKC biedt vijf dagen per week van 7.00 tot 19.00 uur opvang aan de kinderen van nul tot dertien jaar.

Henk Brink (Bestuursvoorzitter van Chrono) en Sylvia Wolbink (eigenaar kinderdagverblijf en peuterspeelzaal Eigenwijz): "Door jarenlange pedagogische expertise van beide organisaties te delen, versterken we de cirkel rondom het kind". Dankzij korte lijnen en een goede afstemming creëren we een leefomgeving voor het kind dat de optimale basis vormt voor het: "op eigenwijze groeien en bloeien".