Hardenberg

EHBO Hardenberg reikt diploma's uit

Door de redactie

Na tien avonden cursus te hebben gedaan mochten negen van de tien cursisten van KNV EHBO afdeling Hardenberg examen doen voor het basisdiploma EHBO eerstehulpverlener. De tiende cursist moest halverwege afhaken vanwege een operatie.

unknown

EHBO afdeling Ommen had drie cursisten, wat te weinig was om zelf een examen te kunnen organiseren. Zij konden bij de Hardenbergse groep meeliften, om toch examen te kunnen doen. Het slagingspercentage was honderd procent. Het examen wordt afgenomen door Het Oranje Kruis. In het basisdiploma EHBO is reanimatie en AED-bediening, kinder- en baby EHBO geïntegreerd. Voor de volgende cursus staan al drie toekomstige cursisten ingeschreven. Opgeven voor deze cursus kan via www.ehbohardenberg.nl.