Hardenberg

Eerste nestkastjes overhandigd

Door de redactie

De gemeente Hardenberg verstrekt gratis nestkastjes aan inwoners in de strijd tegen de eikenprocessierups. De actie is bedoeld voor inwoners die eikenbomen in de buurt hebben en hierdoor mogelijk overlast ondervinden van de nesten van de eikenprocessierups. De kastjes zijn gemaakt door leerlingen van de school PrO Hardenberg. Dinsdag 22 januari overhandigde wethouder Gitta Luiten samen met leerlingen van Pro Hardenberg het eerste nestkastje over aan Ria Hekman, zij had zich als eest aangemeld bij de gemeente Hardenberg voor een kastje met een camera.

Dinsdag werd ook het eerste nestkastje door wethouder Gitta Luiten opgehangen in een boom bij de ds. Koningsbergerschool.

Afgelopen zomer heeft de eikenprocessierups veel overlast veroorzaakt. Door de steeds groeiende hoeveelheid rupsen is de kans groter dat mensen hiermee in aanraking komen. Contact met de haren van de eikenprocessierups kan gezondheidsklachten geven, zoals jeuk, pijnlijke huiduitslag en irritatie aan de ogen of de luchtwegen.

Onvoldoende natuurlijke vijanden

De laatste jaren zien we het aantal eikenprocessierupsen en als gevolg daarvan ook de overlast toenemen. Dit houdt onder meer verband met de verandering van het klimaat en met de afname van de biodiversiteit. Daardoor zijn er onvoldoende natuurlijke vijanden die de eikenprocessierups te lijf gaan. Natuurlijke vijanden zijn koolmezen, vleermuizen en bepaalde soorten insecten. De gemeente wil de komende jaren actie ondernemen om de aantallen van deze insecten en vogels te vergroten.

Koolmezen

Koolmezen eten veel rupsen. Het is aangetoond dat ze ook de nesten met eikenprocessierupsen te lijf gaan. Door nestkastjes op te hangen in de buurt van eikenbomen, wordt dit verder gestimuleerd. De kastjes moeten wel op een geschikte plaats worden gehangen. Verder moet in de omgeving water te vinden zijn en een geschikte schuilplek, waar de vogels heen kunnen vluchten bij dreiging.

Andere maatregelen

Het ophangen van nestkastjes is niet de oplossing van het hele probleem. Het blijft nodig om de overlast ook te bestrijden met nematoden. Nematoden zijn microscopisch kleine aaltjes die de rupsen opeten. Daarnaast worden de nesten weggezogen op plaatsen waar het risico voor de volksgezondheid groot is. Ecologisch bermbeheer en kruidenrijk gras in plaats van strak gemaaide gazons dragen ook bij aan een natuurlijke bestrijding. Insecten die daarop afkomen, zoals de roofwants en de gaasvlieg, gaan de eikenprocessierupsen ook te lijf.