Ommen

Eerst onderzoek dan kans op verruiming openingstijden

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Ommen wil eerste een uitgebreid evaluatieonderzoek voordat er een beslissing wordt genomen over verruiming van de winkelsluitingstijden.. In dit onderzoeken worden alle wensen van alle belanghebbenden meegenomen.

Nu mogen winkels in Ommen maximaal twaalf zondagen in het jaar open, plus op een aantal feestdagen. Er komt een klankbordgroep waarin vertegenwoordigers van betrokken partijen zitting hebben. Deze klankbordgroep zal gevormd worden door bijvoorbeeld Handelsvereniging Ommen (HVO) en de Ondernemersvereniging Ommen (OVO), de Koninklijke Horeca Nederland/afdeling Ommen, maar ook om kerkgemeenten die in het centrum en daarbuiten kerken. Daarnaast komt er een steekproef onder vijftien kleine winkeliers. In het najaar is er vervolgens een inloopavond. Op basis van de uitkomsten van het evaluatieonderzoek en de bevindingen van de klankbordgroep komt er een collegevoorstel.