Hardenberg

Eerder in aanmerking voor inkomenstoeslag

Door de redactie

De gemeente Ommen is van plan de referteperiode – de periode waarover wordt getoetst – voor het toekennen van een individuele inkomenstoeslag te verkorten van vijf naar drie jaar. Ommenaren komen daardoor eerder in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag, waardoor financiële problemen in een eerder stadium kunnen worden getackeld.

De verkorte referteperiode geldt vooralsnog alleen voor 2019. Wel is het besluit met terugwerkende kracht vastgesteld, het nieuwe beleid geldt dus al vanaf 1 januari dit jaar. De aanpassing van de individuele inkomenstoeslag ligt in de lijn van het convenant 'Ommen armoedevrij'. De aanpassing leidt er toe dat er vaker een beroep op de individuele inkomenstoeslag zal worden gedaan. Naar schatting kost dat de gemeente dit jaar 23.000 euro extra. De gemeenteraad heeft er al mee ingestemd incidentele middelen beschikbaar te stellen voor het aanpassen van de referteperiode. In de loop van dit jaar wordt onderzocht of het wenselijk en haalbaar is de regeling een structureel karakter te geven.