Hardenberg

Een warm hart voor EHBO De Krim

Door de redactie

Op maandag 4 maart vond de ledenvergadering van de EHBO vereniging De Krim plaats. Naast de reguliere onderwerpen werden er twee leden in het zonnetje gezet wegens hun langlopende lidmaatschap van de EHBO-vereniging.

In 2018 bestond de vereniging 40 jaar en dit is met een receptie gevierd. De felicitaties in de vorm van giften, die zijn ontvangen, worden gereserveerd voor een nieuwe reanimatiepop en een kinderreanimatiepop. Maar het benodigde geld is nog niet bij elkaar gespaard. Daarom wordt er door het bestuur flink aan de weg getimmerd om fondsen te werven en naamsbekendheid te genereren. Om het imago van EHBO in het algemeen en de eigen vereniging in het bijzonder een boost te geven, is tijdens de ledenvergadering de eigen website gelanceerd; www.ehbodekrim.nl. Gekoppeld aan de website is ook een Facebookpagina geopend. Organisatoren van evenementen en (sport)activiteiten kunnen tegen een kleine onkostenvergoeding gediplomeerde EHBO-ers van de vereniging in De Krim aanvragen en inzetten. Veel leden zetten zich in bij de verschillende activiteiten, zoals de Coop Dorpsloop, het schoolkorfbaltoernooi, de Vezeldagen, et cetera. Ondersteund door enkele actieve leden is er een aanvraag gedaan voor de Rabobank Clubkasactie, die in de laatste twee weken van maart plaatsvindt. Deelname aan deze actie zal de vereniging via haar eigen website en facebookpagina kenbaar maken in de vorm van een filmpje. Ook is de vereniging aangemeld voor de statiegeldactie bij Coop Supermarkten. Het bestuur van de EHBO vereniging heeft in de laatste vergadering van de Ondernemersvereniging De Krim een presentatie gegeven over het belang van een dekkend EHBO netwerk in het dorp en jaarlijkse bijscholing van de leden. Diverse ondernemers zien ook het belang van EHBO-ers in het dorp en binnen hun onderneming en er worden vervolggesprekken gepland om te onderzoeken of wederzijdse ondersteuning mogelijk is. Draagt u ook de EHBO vereniging De Krim een warm hart toe, kunt u zich aanmelden als donateur of uw stem uitbrengen in de Rabobank Clubkasactie. Wilt u ook gediplomeerd EHBO-er worden? Dan kunt u zich via de site aanmelden voor de nieuwe basiscursus, die bij voldoende deelname eind 2019 van start zal gaan.