Ommen

Een veilige fietsroute in Ommen

Door de redactie

Als onderdeel van de Vechtdalverbindingen wordt er door de provincie Overijssel een fietstunnel gerealiseerd in De N48 om het buitengebied Varsen een ontsluiting te geven richting het centrum van Ommen.

Deze fietstunnel is gelegen tussen de Hessenweg-West en sluit aan op het nu nog onverharde Broekdijkje. De fietstunnel levert een bijdrage aan de verbeterde bereikbaarheid van Ommen per fiets. De fietstunnel wordt door de provincie Overijssel gerealiseerd waarbij de gemeente Ommen verantwoordelijk is voor een goede aansluiting van de tunnel op de gemeentelijk infrastructuur.

"Een mooie ontwikkeling hier zijn we erg blij mee. Het is een verbetering van de verkeersveiligheid. En dit draagt bij aan de ambitie die er is uitgesproken om het fietsen in Ommen te stimuleren". Laat wethouder Bongers weten.

De klankbordgroep

Voor het traject vanaf de fietstunnel richting Ommen zijn diverse opties in beeld gebracht waarbij de voor en tegen argumenten in de klankborggroep afgewogen zijn. Door de klankbordgroep is de voorkeur gegeven aan de variant Kievitstraat. Een meerderheid van de leden ziet graag dat de route Balkerweg met eenvoudige maatregelen aangesloten wordt op de tunnel, zodat fietsers ook de mogelijkheid hebben via de Balkerweg te fietsen.

Kievitstraat

Naast dat de verbinding invulling geeft aan de school-thuis-route tussen de richting Dalfsen/Oudleusen en het Vechtdal College, wordt de route geschikt gemaakt om in de toekomst aan de sluiten op de snelfietsroute Zwolle-hardenberg. De Kievitsstraat speelt een belangrijke rol in de school-thuisroute van het toekomstige Kindplein West. Vooral de kruising met de Kievitstraat/Danteweg/Chevalleraustraat kan geoptimaliseerd worden zodat deze verkeersveiliger en gebruiksvriendelijker wordt voor alle verkeersdeelnemers.

"De Kievitstraat is de kortste route voor de meeste gebruikers van de fietstunnel naar de verschillende voorzieningen in Ommen. Fietsers nemen bijna altijd de kortste route, dus moet ervoor gezorgd worden dat dit veilig kan. De straat biedt voldoende mogelijkheid om een veilige en comfortabele fietsroute te realiseren." aldus wethouder Bongers. "Door de route via de Kievitstraat te faciliteren en de route via de Balkerweg mogelijk te maken leg je de keuze bij de gebruiker".

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer