Hardenberg

Een super seizoen

Door de redactie

De redactie van Weekblad De Toren kijkt terug op het gebied van recreatie en toerisme op het jaar 2018 en blikt vooruit op het jaar 2019 met Tamara Toering, manager Vechtdal marketing.Vechtdal marketing, onderdeel van Marketing Oost, verzorgt in samenwerking met onder andere (toeristische en recreatieve) ondernemers, ondernemersverenigingen, evenementenorganisatoren, natuurpartijen, gemeenten en Provincie Overijssel de promotie en algemene informatievoorziening over de regio.

Greg Theulings

Het jaar 2018 kende droogte- en veel warmterecords. "Doordat het lang mooi weer was hebben we een prachtig toeristisch seizoen gehad. Dit hoor ik ook van veel recreatieondernemers. Maar ook vonden sommige ondernemers het soms te warm, mensen trekken er dan minder op uit. De campings, de horecabedrijven hebben een super seizoen gehad. Het was een lang seizoen, mensen trokken er van april tot september op uit", vertelt Tamara. In het Vechtdal was er een grote toename van het aantal Duitse toeristen. "Dat camping de Beerze Bulten, camping De Kleine Wolf en camping de Zandstuve meegewerkt hebben aan het promotieprogramma Das Andere Holland heeft er toe bijgedragen dat er veel Duitse toeristen naar het Vechtdal komen. Veel ondernemers gaan zich toespitsen op de Duitse toerist, maar ook op de gehele internationale markt. Vechtdal Marketing moet op dit moment veel adviseren over het vertalen van websites naar het Duits. Daarnaast hebben we in het Vechtdal een aantal vijfsterrencampings die hun bedrijf goed promoten en het boekje 'Geheimtipp Vechteta uit het Vechtdal' kende veel positieve reacties".

Waterrecreatie enorm toegenomen

De waterrecreatie in het Vechtdal neemt enorm toe. "De Vecht is nu grotendeels bevaarbaar, ook is de haven in Ommen afgelopen jaar uitgebreid en opgeknapt. Dit heeft er toe geleid dat er veel watertoerisme is in het Vechtdal. De waterrecreatie is één van de parels van het Vechtdal en dit wordt de komende jaren alleen nog mooier als alle sluizen gereed zijn en het Vechtpark helemaal compleet is. De horeca aan de Vecht is dit jaar uitgebreid in Hardenberg met Grand café en restaurant de Troubadour en Amused Food en Wine. En bij natuuractiviteitencentrum de Koppel is het 'blote voeten' pad aangelegd, dit zorgt voor veel toeristen".

Goed personeel

Op de vraag 'zijn er ook mindere leuke dingen in het jaar 2018 geweest' antwoordt Tamara het volgende: "Een groot probleem voor de recreatieve sector is het tekort aan 'goed' personeel. Dit is echt een zorg voor de ondernemers. Er is een gebrek aan koks, goed horecapersoneel maar ook aan schoonmaakpersoneel. Voor veel ondernemers is het een grote uitdaging om het personeel op orde te krijgen en te houden", vertelt Tamara.

Klaar voor de internationale markt

"Voor het jaar 2019 hebben we als Vechtdal marketing een uitdaging om de recreatieve sector goed voor te bereiden op de Duitse, maar ook de Vlaamse markt. In de wintermaanden moeten we er voor zorgen dat de bedrijven hier klaar voor zijn". In 2019 gaat Vechtdal marketing een online opleidingsprogramma op de markt brengen. "Dit opleidingsprogramma is voor mensen in de horeca, receptionisten et cetera. Met dit programma leer je het Vechtdal kennen en kun je de toerist wijzen op de bijzondere plekken in het Vechtdal".

In het jaar 2019 gaat Vechtdal Marketing zich meer richten op het zorgtoerisme. "We gaan kijken waar mensen behoefte aan hebben. Je kunt hierbij denken aan Thuiszorg op de camping. Maar ook het project 'zorgeloos genieten' wordt verder uitgewerkt. De toegankelijkheid van campings en hotels speelt hierbij een grote rol. Hier valt nog winst te behalen. We werken hiervoor samen met het Platform Gehandicapten Hardenberg. Hardenberg is de meest toegankelijke gemeente. Maar wij vinden dat de gehele regio hier zich in moet onderscheiden".

Met de kick-off van het aspergeseizoen 2019 hoopt Vechtdal Marketing het project 'Verrukkelijk Vechtdal next level' te presenteren. Het is een initiatief van twaalf samenwerkingspartners en richt zich op het vergroten van de afzet van streekproducten en culinair toerisme. Er zal onder andere een Vechtdal voedselbos worden aangelegd. Hier kunnen bezoekers producten oogsten en verwerken. "Het is een leaderproject en we hopen met het project in het voorjaar van 2019 te starten. We willen als regio meer onderscheiden. We hebben in het verleden ook meer projecten op dit gebied gehad, maar we hopen nu hier een volgende stap in te zetten".

Terugkijkend op het jaar 2018 en vooruitkijkend naar 2019 is Tamara trots op de ondernemers in het Vechtdal. "Ondernemers in het Vechtdal staan niet stil. Zij durven te investeren. En ook weet ik dat er in het jaar 2019 een aantal ondernemers het voornemens hebben om nieuwe accommodaties te bouwen. En als ik kijk naar de evenementen zal naast de grote evenementen zoals de Ommer Bissingh, De Klepperse Donderdagen, de wekelijkse activiteiten in het Bostheater en het Festival de Vecht in het 2019 een groot evenement worden. Er kunnen nu meer bootjes op de Vecht; dit zal tot gevolg hebben dat het evenement ook groter wordt. Hardenberg Buiten blijft een leuk evenement. Voor de recreatieve sector hoop ik dat het jaar 2019 net zo'n topseizoen wordt als het jaar 2018", eindigt Tamara enthousiast.