Hardenberg

Eén schoolgebouw voor leerlingen in Balkbrug

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg heeft besloten om te zorgen voor vervangende nieuwbouw van de christelijke basisschool (CNS) Balkbrug en openbare basisschool (ODS) Prinses Margriet in Balkbrug. Er is gekozen voor een gezamenlijk schoolgebouw op de huidige locatie van ODS Prinses Margriet in Balkbrug.

De gebouwen waar momenteel de scholen zijn gehuisvest zijn toe aan vervanging. Deze vervanging staat gepland in het jaar 2021. Dit is vastgesteld in het Integraal Huisvestiingsplan (IHP). Er wordt gekozen voor één gebouw omdat dit meer mogelijkheden biedt tot efficiëntie, flexibiliteit en samenwerking. De nieuwe locatie biedt voldoende ruimte voor de bouw en ligt centraal in het dorp en grenst aan de bibliotheek. Ook is er in de toekomst mogelijkheid voor een buitenschoolse opvang of een kinderdagverblijf en/of peuterspeelzaal.