Hardenberg

Eén loket voor alle jeugdfondsen

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg heeft besloten om één laagdrempelig digitaal loket in te richten voor alle jeugdfondsen. Reeds een aantal jaren stelt de gemeente Hardenberg het Jeugdfonds Sport en Cultuur beschikbaar. Dit fonds is destijds in het leven geroepen om de kinderen die opgroeien in een gezin met een minimuminkomen, toch mee te laten doen aan sport- en culturele activiteiten.

unknown

Immers het niet mee kunnen doen zorgt vaak voor een gevoel van uitsluiting en onzekerheid. Schaamte en stigmatisering kunnen van invloed zijn op de persoonlijke en psychische ontwikkeling van kinderen en vergroten de kans op achterstand en onzekerheid.

In het beleidsplan 'Leven zonder Geldstress 2018-2020' en de notitie 'Alle Kinderen mogen meedoen' heeft het college van de gemeente Hardenberg aangegeven om naast Jeugdfonds Sport en Cultuur, een vorm van stichting Leergeld te realiseren. Gezinnen met een minimuminkomen worden geconfronteerd met school gerelateerde kosten, zoals een ouderbijdrage, een bijdrage voor een schoolreis of de aanschaf van een laptop of fiets, die zij vaak niet kunnen betalen. Het college wil dat deze kinderen ook hierin gewoon mee kunnen doen. Voor het continueren van het huidige Jeugdfonds Sport en Cultuur en het realiseren van een stichting Leergeld, is het wenselijk om één laagdrempelig, digitaal loket in te richten waar deze gezinnen en intermediairs een beroep op kunnen doen voor alle jeugdfondsen. Hierdoor wordt het bereik onder deze gezinnen verhoogd en voorkomt men uitsluiting. Met één loket wil men er voor zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen; gezinnen aanspraak kunnen maken op fonds voor sport-, culturele en educatieve activiteiten; de dienstverlening laagdrempelig is voor deze gezinnen; er gezamenlijkheid en verbinding tussen deze fondsen is via één loket; het bereik van de kinderen in de minimagezinnen wordt verhoogd om uitsluiting te voorkomen. Vanuit de Klijnsma middelen heeft de gemeenteraad een budget van 20.000 euro structureel voor het realiseren/uitvoeren van dit één loket voor alle jeugdfondsen (inclusief oprichting stichting Leergeld). Deze middelen zullen hiervoor worden ingezet.