Hardenberg

Een huisarts in coronatijd

Door de redactie

De Huisartsengroep Avereest (Dedemsvaart en Balkbrug) telt zeven praktijkhoudende huisartsen en daarnaast een aantal waarnemers. Vanaf het begin van de coronacrisis hebben ze samengewerkt om de zorg zo goed mogelijk te leveren. Huibertien Oosterlee en Ilona Bolt vertellen er namens de huisartsengroep Avereest meer over.

"In het begin van de uitbraak zijn de huisartsen in twee teams gaan werken om zo het risico van uitval van personeel zoveel mogelijk te beperken. Eén praktijk werd ingericht voor patiënten met coronagerelateerde klachten en de twee andere praktijken voor patiënten via telefonische consulten en patiënten voor spoedeisende niet-coronagerelateerde klachten. "Dit is heel goed gegaan, we hebben geen uitval onder het personeel gehad en we hebben de spoedeisende zorg goed kunnen leveren", vertellen Huibertien en Ilona.

Iedereen kan de huisartsenpraktijk bellen

Begin mei is de huisartsenpraktijk weer begonnen om wat meer 'normale' zorg op te pakken. "Dit houdt in dat we weer op alle drie de praktijken zorg leveren. Er zijn wel aandachtspunten: we hebben nog steeds een centraal 'hoestspreekuur'. Hier worden mensen gezien die klachten hebben van allerlei aard maar die ook hoesten of verkouden zijn. Dit spreekuur wordt elke middag gehouden aan de achterkant van de Latyruspraktijk. Er wordt afwisselend door dokters van de verschillende praktijken gewerkt. Hier worden volledige beschermende maatregelen genomen. Daarnaast wordt op elke praktijk weer gestart met minder spoedeisende zorg. "We willen benadrukken dat iedereen, met welke klacht ook, weer de eigen huisartsenpraktijk kan bellen. Dan bekijkt de assistente en/of de huisarts of de klacht telefonisch wordt behandeld, of er een consult nodig is, of eventueel een visite. Van week tot week bekijken we, in overeenstemming met de landelijke richtlijnen, of dit verder kan worden uitgebreid", vertellen Huibertien en Ilona.

1,5 meter afstand

De praktijken zijn ingericht met het oog op de algemene maatregelen van 1,5 meter afstand, dat wil zeggen weinig plaatsen in de wachtkamer, beperkt spreekuur tegelijkertijd, alleen de praktijk binnengaan met een afspraak. Tijdens de spreekuren worden er geen persoonlijk beschermende materialen gebruikt, alleen bij wat langer durend onderzoek van bijvoorbeeld oog/keel kan er een mondkapje worden gedragen. Ditzelfde geldt voor de spreekuren van de assistente. De spreekuren van de praktijkondersteuners gaan zoveel mogelijk telefonisch. Mensen wordt geadviseerd om indien mogelijk zelf de bloeddruk op te meten en de suiker te bepalen. Vanzelfsprekend wordt er ingeschat of er toch persoonlijk contact nodig is.

Afgelopen periode was belastend

"Voor de huisartspraktijken geldt dat het hier werkzame personeel laagdrempelig getest kan worden bij klachten. Indien noodzakelijk gebeurt dit dus. Het is niet nodig, en zinloos, om mensen zonder klachten te testen. Vanzelfsprekend zijn er onder onze medewerkers verschillende gevoelens over deze crisis, net als in de rest van de bevolking. Dit wordt besproken en waar nodig of wenselijk worden de werkzaamheden aangepast. Wij hebben de afgelopen periode als belastend ervaren, niet zozeer omdat het heel druk was, gelukkig is in deze regio de corona uitbraak beperkt gebleven, maar wel omdat onze gehele werkwijze noodgedwongen veranderd is. Ook is echt contact maken met een patiënt moeilijker als je helemaal ingepakt zit. We zijn daarom blij dat we, met inachtneming van de algemene richtlijnen, weer meer gewone zorg kunnen gaan doen".

Patiënten waren begripvol

"We zijn overigens erg blij dat de patiënten zo begripvol zijn (geweest) en hopen dat ze nu de weg weer weten te vinden. Vanzelfsprekend wensen we iedereen die wel ziek is (geweest) van harte beterschap en een spoedig herstel", eindigen Huibertien Oosterlee en Ilona Bolt het gesprek.