Hardenberg

Echtpaar Meijer 50 jaar getrouwd

Door de redactie

Het echtpaar Marnix Meijer, 76 jaar en Greetje Grit, 75 jaar vierden donderdag 29 augustus hun 50-jarig huwelijksjubileum. Wethouder Jan ten Kate bracht maandag 2 september een felicitatiebezoek.

De levensloop van het gouden echtpaar is dat beiden geboren zijn in de stad Groningen en opgroeide in dezelfde woonwijk. Ook gingen ze beiden naar dezelfde lagere school en leerden hierdoor elkaar al op jonge leeftijd kennen. Na twee jaar verkering werd er getrouwd in Groningen en werd hun eerste gezamenlijk woning betrokken in Assen. Het paar werd gezegend met drie adoptie kinderen.

Marnix groeide op als jongste met drie oudere broers. Op de LTS koos hij voor de opleiding Electrotechniek en vervolgde hij zijn studie bij de UTS. Achttien maanden diensttijd volgde bij de Koninklijke Landmacht. Zijn eerste werkgever werd Suidhoff en de Groot ingenieurs bureau in Groningen. Na zeven jaar werden de bakens verzet en ging Marnix aan de slag als werkvoorbereider bij een technisch bedrijf in Dwingelo. Dat bedrijf werd overgenomen door Hulsink. Het latere BAM in Ootmarsum

Greetje Grit groeide op als oudste kind in een gezin met drie kinderen. Na de MULO ging zij aan het werk bij haar vader en moeder die een groothandel runden in suikerwerken. Hierna werden de guldens verdiend bij De Helper Haven, een instelling voor moeilijk opvoedbare kinderen, als secretaresse. Nu woont het paar al 43 jaar in Hardenberg. Eerst Heemse later Baalder.