Hardenberg

Duurzaam maar niet te duur

Door de redactie

'OpKoers.nu vindt duurzaamheid een belangrijk thema. Wij willen graag een schone wereld doorgeven aan toekomstige generaties. Het verminderen van CO2 en het opwekken van duurzame energie zullen wij steunen en stimuleren. Gelukkig zijn er al grote stappen gezet in het gemeentelijk beleid voor een energieneutraal Hardenberg. Dat is de uiteindelijke doelstelling van het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg. Dit programma steunen wij uiteraard. Energietransitie moet in fases worden doorgevoerd. Draagvlak bij de inwoners is daarbij absoluut noodzakelijk'. Tot zover letterlijk het verkiezingsprogramma van OpKoers.nu.

Na het sluiten van het coalitieakkoord was de OpKoers.nu wethouder eigenaar van de duurzaamheidsopgave waarbij ook een aantal landelijke opgaven zitten zoals onderzoek naar windmolens. Windmolens hebben niet de voorkeur van OpKoers.nu, kijk maar naar ons stemgedrag de afgelopen jaren bij het windpark De Veenwieken. Wat OpKoers.nu betreft: nooit weer op die manier!

Daarom was het voor ons maandagavond 11 februari in Bergentheim best spannend. De grote vraag was hoe zou de bevolking van Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo reageren op de informatie avond over duurzame energie en de aanpak van het nieuwe college.

Aan belangstelling geen gebrek. Zaal Binnenmars was afgeladen vol en het was duidelijk te merken, er zat nog wel wat oud zeer. Twee jaar lang is er onduidelijkheid geweest en liep de geruchtenmachine op volle toeren. Dat is slecht geweest voor de onderlinge verhoudingen. Na een uitvoerige vragenronde werd duidelijk dat de gemeente nog geen plannen heeft en dat er gestart wordt met een blanco agenda waarbij alles op tafel kan komen en alle belanghebbenden mee kunnen praten. Om te zorgen dat de belangen van de omwonenden niet ondersneeuwen is Rob Rietveld van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) aangezocht als ondersteuner voor de direct omwonenden. Wat OpKoers.nu betreft zijn we blij met de massale opkomst en tevreden met de aanpak van de wethouder, naar ons gevoel mede een gevolg dat OpKoers.nu deel uit maakt van de coalitie.

Is OpKoers.nu om? Gaan we juichend de windmolens binnenhalen?

Nee, daarom wachten we de scenario's die er uit de omgevingsadviesgroep komen af en zullen deze zeer serieus beoordelen op draagvlak, inbreng die iedereen heeft gehad en wat er onder de streep over blijft voor het gebied. Welke plannen er ook op tafel komen, het laatste woord is aan de gemeenteraad, daar kunt u ons aan ons woord houden.