Ommen

Duizend euro voor Kabouterpad

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Ommen stelt voor aan de Gemeenteraad om 1.000 euro te verstrekken aan OBS Nieuwebrug voor de voltooiing van het project kabouterpad.

OBS Nieuwebrug legt op naastgelegen gemeentegrond een zogenaamd 'kabouterpad' aan voor ouders met kinderen in de peuterleeftijd. Dit is een bospad met om de paar meter een kleine opdracht die ouders met hun kinderen uit kunnen voeren. Het pad begint aan de Barkeweg en is voor publiek toegankelijk. Het pad eindigt op het schoolplein van de school. De schoolleiding werkt samen met ouders van leerlingen aan de realisatie van het pad. De school heeft te maken met een moeilijke vindbaarheid en wil meer bekendheid bij jonge ouders creëren. Met het kabouterpad wil de school kinderen op jonge leeftijd kennis laten maken met de natuur, en op avontuurlijk en speelse manier liefde voor plant en dier te ontwikkelen.