Hardenberg

Dubbel afscheid bij donateursdag Indiëmonument

Door de redactie

Jan Meilink was de gastspreker op de donateursdag 30 maart jongstleden van de Stichting Indië Monument Hardenberg. Hij wist de tientallen aanwezige donateurs en bestuursleden te boeien met zijn ervaring als imker.

Hij vertelde over de verschillende soorten bijen en de sterk wissellende levensduur van o.a. de werkbijen, darren en uiteraard de koningin van het volk. Waarbij deze laatste duidelijk een langer leven was toebedacht dan haar onderdanen.En ondanks deze prachtige verhalen werden er toch nog een aantal vragen gesteld na afloop. Jan wist echter op iedere vraag een passend antwoord, iets wat je van een vakman als hem ook kan verwachten. Op deze donateursdag was er echter ook het moment van afscheid. Want na ruim 14 jaar kondigde Betsie Hans-Wolbink halverwege 2018 haar vertrek aan als secretaris van de stichting. Zij kreeg namens het bestuur een fotoboek met daarin een aantal persoonlijke geschreven teksten aan geboden. Gerrit van Faassen had op verzoek een gedicht gemaakt. Met een groot boeket bloemen mocht mevrouw Hans-Wolbink uiteindelijk weer plaats nemen. Toen nam voorzitter Ronald Arends het woord. Hij nam de gelegenheid aan om ook zijn stoppen aan te kondigen. Een moeilijke beslissing. Zijn gezondheid laat het niet toe nog langer zijn taak als voorzitter te vervullen. Het afgelopen jaar werden zijn taken al waar genomen door de rest van het bestuur. In zijn dankwoord sprak hij zijn vertrouwen uit in het huidige bestuur dat inmiddels is aangevuld met mevrouw de Jong die als penningmeester is toegetreden tot het bestuur. Ook bedankte hij de helpers aan de zijlijn die veel hand en spandiensten verrichten voor de stichting en die niet altijd worden genoemd. Voor de rest van het bestuur kwam het moment van stoppen enigszins als een verassing en men stond dan ook letterlijk met lege handen. Maar mevrouw Brand reageerde adequaat en bedankt Arends voor zijn tomeloze inzet voor de stichting. Een passend afscheid zal zeker volgen. Tot slot van deze toch wel bewogen donateursdag stond er een uitgebreid Indisch buffet te wachten die niet de kans kreeg om koud te worden.