Hardenberg

Drugs op jongere leeftijd is zorgwekkend

Door de redactie

Burgemeester Snijders uit de gemeente Hardenberg liet onlangs in zijn nieuwjaarstoespraak weten dat hij ongerust is over de toename van het aantal incidenten en overlast op het gebied van drugscriminaliteit en dan vooral met het oog op jongeren. De redactie van Weekblad De Toren ging in gesprek met jongerenwerkster Kelly van Ginkel, werkzaam bij De Stuw Sociaal werk.

G.Brokelman

"Het klopt dat de meldingen van overlast zijn toegenomen in het jaar 2018. Ook het gebruik van soft- en harddrugs neemt toe. De grote rol die ik als jongerenwerkster heb is dat ik probeer te voorkomen dat de jongere jeugd in deze 'wereld' terecht komt. We moeten proberen te voorkomen dat de jongeren 'afglijden'". Kelly is als jongerenwerkster voornamelijk op preventief vlak werkzaam. "Veel jongeren vervelen zich en hangen op straat. Als ik met de jongeren in gesprek ben hoor ik vaak dat er niets voor hen te doen is. 'we vervelen ons, daarom gaan we maar een jointje roken', is wat ik veelal hoor". Als jongerenwerkster probeert Kelly de jongeren in beweging te krijgen en samen met de jongeren een zinvolle tijdsbesteding van de dag te creëren. De afgelopen jaren zijn er in het centrum van Hardenberg geen mogelijkheden meer om uit te gaan voor de jeugd onder de achttien. Uitgaanscentrum Podium is er niet meer en ook zijn de teenage party's verdwenen. "Ik hoor vaak dat jongeren geen plek hebben, daardoor ontmoeten de jongeren elkaar vaker op straat. Het aantal plekken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten is beperkt in Hardenberg. Gelukkig organiseert TJC De Toekomst jongerenavonden op vrijdagavond in wijkboerderij Baalder. Op dinsdagavond organiseert Atelier25 inloopavonden bij InBeeld waar jongeren vooral aan de slag kunnen met creativiteit".

Focus op contact met jongeren

Kelly vervolgt: "Vanuit het jongerenwerk werken we minder aanbodgericht als het gaat om activiteiten. Onze focus ligt vooral op het in contact zijn met de jongeren, signaleren waar de behoefte ligt en welke talenten jongeren zelf hebben om deze in te zetten voor het ontwikkelen van jongereninitiatieven. Het Freestyle Hardenberg NXT LVL evenement is hier een mooi voorbeeld van. Momenteel ben ik weer bezig met deze groep jongeren om komende zomer de derde editie van dit mooie festival te organiseren. Het is een activiteit dat vanuit de jongeren zelf komt en je merkt dan ook echt dat het door de doelgroep zelf gedragen wordt, dat werkt positief".

Om zoveel mogelijk in contact te zijn met de jeugd komt het jongerenwerk ook op de scholen. Hier richten ze zich vooral op het preventieve aanbod. Maandelijks organiseren ze activiteiten op school waarbij we thema`s bespreekbaar maken. Thema`s als middelengebruik, seksualiteit, social media, sport en bewegen en omgaan met geld zijn onderwerpen die zij behandelen.

"Binnenkort is tevens de aftrap van Urban Arts en Sport. Dit is een project vanuit de Cultuurkoepel Vechtdal waarin de samenwerking wordt opgezocht met het jongerenwerk van De Stuw. Urban Arts en Sport is een activiteitenaanbod dat zich richt op school en de vrijetijdsbesteding van de jongeren om jongeren op een actieve maar vooral uitdagende en toffe manier in beweging te krijgen", vertelt Kelly.

Situatie Hardenberg

"In Hardenberg komt het gebruik van drugs steeds meer voor. We kunnen dit zien aan de toename van het aantal meldingen bij de politie. En ik hoor en zie genoeg in mijn werk. Jongeren geven zelf aan dat je tegenwoordig gemakkelijker aan drugs kunt komen dan aan alcohol. Als je alcohol in de winkel wilt halen moet je hier veel meer moeite voor doen door alle regels. Maar drugs kun je op straat halen. De grote vraag is hoe je de jongeren weerbaar kunt maken zodat ze 'nee' durven te zeggen tegen drugs. Het is van groot belang dat hij of zij lekker in zijn vel zit, dat de 'thuisbasis' goed is en dat het goed gaat op school. Om te voorkomen dat jongeren drugs gaan gebruiken is de onderlinge samenwerking tussen alle partijen belangrijk. Ouders, school en sportverenigingen spelen hierbij ook een grote rol. Zelf organiseren wij weerbaarheidstrainingen en geven wij voorlichting aan jongeren en hun ouders door bijvoorbeeld een voorstelling in de Voorveghter of tijdens een bijeenkomst op school".

Wat doen we er aan

Kelly is al vijf jaar jongerenwerkster in Hardenberg en kent inmiddels al veel jongeren. "Ik ben al een vertrouwd gezicht bij veel jongeren. Doordat ik op de scholen kom, maar ook zichtbaar ben op straat, in de wijken of bij gezinnen thuis leer ik de jongeren al op vroege leeftijd kennen. Ik probeer er voor de jongeren te zijn, juist wanneer ze iets willen of ergens tegen aan lopen. Dit met het uiteindelijke doel dat jongeren zo prettig en plezierig mogelijk kunnen doorgroeien naar volwassenheid.

Het afgelopen jaar zijn we gestart met de pilot Koppelwerk. Het Koppelwerk houdt in dat ik intensief samenwerk met de jeugdagent. Ik ga samen met de jeugdagent op pad. Dit doen we met name op straat en op school. Gezien de huidige ontwikkelingen en onrust die er toch wel heerst op straat is dit juist heel belangrijk denk ik. Uiteindelijk is de politie er om te handhaven maar we kunnen nu vanuit mijn functie ook gelijk kijken naar de mogelijke oplossingen. Wanneer er een melding wordt gedaan van jeugdoverlast en we gaan dan naar een plek om met de jeugd in gesprek te gaan geven jongeren vaak terug 'maar waar mogen we dan wel zitten, we kunnen nergens terecht, we worden overal weggestuurd'. Op die manier kan ik gelijk inspelen op de mogelijkheden, want alleen de jongeren straffen en wegsturen is naar mijn mening een verschuiving van het probleem. Als jongerenwerker en jeugdagent hebben wij allebei het beste voor met de jeugd. Juist door nauw samen te werken, ons te richten op het bieden van kansen en mogelijkheden kan naar mijn idee uiteindelijk het verschil uitmaken in de aanpak van overlast".

Zorgwekkend

Op de vraag of de toename van het drugsgebruik niet een cultuurverschuiving is antwoord Kelly het volgende: "Je hoort over het algemeen dat jongeren wel heel gemakkelijk praten. 'Dealen' en 'drugs gebruiken' zijn heel normale woorden in het taalgebruik en daar schrikken ze ook niet van. Maar het is echt niet normaal. Ik vind het zorgwekkend dat er juist op steeds jongere leeftijd gebruikt wordt, dat begint al vanaf de middelbare school. Vanuit de gemeente wordt het probleem erkent. Samen met alle partijen doen we er alles aan om de situatie te verbeteren en streven we naar een gezond en veilig Hardenberg. Er wordt vanuit de gemeente momenteel gezocht naar een procesregisseur die het traject in goede banen zal gaan leiden en zal beoordelen wat er de komende periode nodig is. Mijn focus is in ieder geval helder. Ik wil in contact blijven met de jongeren, signaleren wat er speelt en samen met de jongeren positief aan de slag kijkend naar kansen en mogelijkheden. Ik ben ervan overtuigd dat het vroegtijdig en preventief investeren in de jongeren werkt. Een zinvolle vrijetijdsbesteding kan een grote bijdrage leveren om problemen op te lossen maar ook om deze in de toekomst te voorkomen",