Hardenberg

Drijvend zonnepark op zandwinplas Kloosterhaar

Door de redactie

De kans is groot dat er een drijvend zonnepark wordt gerealiseerd op een zandwinplas aan de Balderhaarweg in Kloosterhaar. Het college van B en W van de gemeente Hardenberg is bereid daar medewerking aan te verlenen. Het zonnepark wordt maximaal dertien hectare groot en kan 19 MW vermogen opwekken. Dat is voldoende om circa 5.400 huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Het perceel heeft momenteel een bedrijfsbestemming (zandwinning). Het in bedrijf hebben van een energieproductiebedrijf is in strijd met het bestemmingsplan. De gemeente heeft meerdere redenen aan om daarvan af te wijken. Zo acht de gemeente dat het park ruimtelijk goed inpasbaar is. De panelen worden maximaal een meter hoog, waardoor de impact op de omgeving beperkt is. Extra beplanting aan de kant van de Balderhaarweg moet de zonnepanelen nog meer aan het zicht onttrekken.

Ook wil de initiatiefnemer omwonenden laten participeren in het plan, bijvoorbeeld door hen de mogelijkheid te bieden om zonnepanelen tegen inkoopsprijs te kopen of door hen middels obligatieleningen de mogelijkheid te geven mee te delen in de opbrengst van het project. Een bijdrage leveren aan een lokaal duurzaamheidsfonds is ook een optie.

Een derde reden om van het bestemmingsplan af te kunnen wijken is dat het project een bijdrage levert aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstelling dat in 2030 dertig procent van de energiebehoefte duurzaam wordt opgewekt.