Hardenberg

Door welke bril leest u de Bijbel?

Door de redactie

De Gereformeerde Kerk (Hersteld) in Mariënberg organiseert op donderdag 11 april de tweede informatieavond. Dr. S. de Marie (predikant van DGK Zwolle) houdt dan een referaat over: "Hoe lezen we de Bijbel?" De informatieavond wordt gehouden in de Sionskerk te Mariënberg. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur wordt de avond geopend.

In zijn referaat gaat dr. De Mari onder meer in op de 'nieuwe hermeneutiek' die steeds meer ingang vindt. Ook zal hij in dit verband aandacht geven aan het vorig jaar verschenen boekje van ds. P. Niemeijer getiteld 'Zwijgteksten, scheppingsorde en geesteswerk. Bijdrage aan het denken over vrouw en ambt.' Hoe moeten we dit boekje zien en beoordelen vanuit de Bijbel? Wat betekent de manier waarop we de Bijbel lezen voor ons geloof en voor het kerkelijk leven? Hoe verhoudt de nieuwe hermeneutiek zich tot het Schriftgezag? Welke 'leesbril' reikt de Bijbel zelf aan? Deze vragen zullen ruime aandacht krijgen.

Na de pauze zullen de predikanten ds. E. Heres, dr. S. de Marie en ds. M.A. Sneep een forum vormen en vragen uit de zaal beantwoorden. Er is ruime gelegenheid om over dit belangrijke en actuele onderwerp met elkaar in gesprek te gaan. Voorzitter van de avond is ds. M. Dijkstra, predikant van DGK Mariënberg. Voor meer informatie: www.dgk-marienberg.nl of infoavonden@dgk-marienberg.nl.