Hardenberg

Dijkdoorbraak in de Vecht!

Door de redactie

Dijkdoorbraak in de Vecht ter hoogte van de Rheezermaten. De herinrichting van het gebied Rheezermaten is onderdeel van het programma Ruimte voor de Vecht. Doel is om de Overijsselse Vecht veilig te houden en het wonen, werken en recreëren in het Vechtdal aantrekkelijker te maken.

In het gebied worden delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw ingericht, met nieuwe meanders en natuurvriendelijke oevers. Hierdoor verbeteren de rivierprocessen en ontstaan mogelijkheden voor de ontwikkeling van waardevolle natuur. In het winterbed zijn de maatregelen gericht op het beter vasthouden van water, dit ook om de trilvenen in dit gebied te behouden/versterken. Ook worden recreatieve voorzieningen aan, zoals fiets- en voetpaden en uitkijkpunten.

De Vecht gaat meer meanderen en is daardoor beter bestand tegen periodes van langdurige regenval en droogte. De eerste van de zes meanders was gereed en werd woensdagochtend 1 juli onderdeel van de Vecht gemaakt. De buitenbocht in meander 1 was inmiddels voldoende begroeid waardoor de ongeveer tien meter brede dam aan de inkomende kant weggegraven kon worden. Hetzelfde gebeurde aan de andere zijde van de meander om de doorgang naar de doorlopende Vecht tot stand te laten komen. De doorbraak was daar.

Het gehele project zal naar verwachting eind 2021 afgerond kunnen worden. Voor dit project hebben twee aannemers uit de regio de krachten gebundeld om de werkzaamheden uit te voeren. De combinatie BouwhuisNONAK heeft immers veel gebiedskennis en zijn lokaal betrokken.