Ommen

Dichtwedstrijd over Ommen

Door de redactie

Iedereen is welkom deel te nemen. Schrijf een gedicht over Ommen of het Vechtdal en kom met je gedicht op een van de vijf posters te hangen die door het centrum van Ommen verspreid worden. Een van deze vijf gedichten kan vervolgens de publieksprijs winnen en komt met haar of zijn gedicht in het Ommer Nieuws te staan.

De stadsdichter van Ommen, Viviane Rose, organiseert de Dichtwedstrijd naar aanleiding van de Week van de Poëzie, 30 januari tot en met 5 februari 2020. Samen met Jannes Kuik, voormalig stadsdichter van Ommen, vormen ze de Jury.

De posters komen op ruim A3 formaat en met een minimale oplage van 200 een week vooraf de Week van de Poëzie in Ommen te hangen. Vanaf dat moment kan er gestemd worden.

Publieksprijs

Op de posters en in diverse media komt dan te staan waar je precies kunt stemmen op de site van Gemeente Ommen.

De bekendmaking van de winnaar en uitreiking van de prijs zal worden gedaan door wethouder Ko Scheele tijdens de speciale muzikale Dichtmiddag Ommen in Café de Herberg op zondag 4 februari, aanvang 13:00.

Tom Lucassen, beeldend kunstenaar en galeriehouder, zal voor deze gelegenheid de prijs maken.

Voorwaarden Dichtwedstrijd:

¿ Een Nederlandstalig of in (deels) Sallands dialect gedicht.

¿ Een niet eerder gepubliceerd gedicht, ook niet online.

¿ Alle dichtvormen zijn welkom. Echter niet te lang, zodat het leesbaar blijft op 1 posterformaat A3. Met ruimte voor naam en info poëzieweek.

¿ Maximaal 1 gedicht per auteur.

¿ Inzenden kan tot en met 18 december 2019

¿ Uitslag in de week van 6 januari 2020 (iedereen die mee heeft gedaan krijgt een mail)

¿ Inzending naar : vivianerose@gmail.com o.v.v. dichtwedstrijd Ommen.

Zet in de naam van het doc.-bestand je eigen naam, voorbeeld: DichtwedstrijdOmmen'NAAM'.doc en niet je naam in het bestand zelf. Als je gekozen wordt, komt deze wel op de poster te staan uiteraard. Het gedicht zelf wordt anoniem beoordeeld en gekozen. Meer informatie via www.facebook.com/Stadsdichter-van-Ommen-522686011597123.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer