Twenterand

DETO trapt 2020 af met druk bezochte Nieuwjaarsreceptie en veel jubilarissen

Door de redactie

In een bomvolle kantine werd zaterdag 4 januari de traditionele Nieuwjaarsreceptie gehouden. Voorzitter Arjan Goosselink begon de receptie met zijn allerlaatste nieuwjaarstoespraak waarin veel onderwerpen uit 2019 en 2020 de revue passeerden.

JOHN VAN MIL

Zo werd uitgebreid stilgestaan bij het thema vrijwilligers, mede in het kader van het lopende project Toekomst DETO Twenterand. Ook werden uiteraard de successen van afgelopen jaar benoemd: de kampioensteams, de handhaving van DETO 1 en 2 in de hoofdklasse, de winst in de Tukker Cup en het feit dat DETO nieuw is binnengekomen in de top 200 van alle amateurverenigingen in Nederland van het blad "De Voetbaltrainer" waarbij het niveau van het eerste elftal en zeven jeugdteams de bepalende factor zijn. Een bewijs dat de club op de goede weg is met de jeugdopleiding en met het eerste elftal. De voorzitter maakte ook bekend dat DETO gaat stoppen met het fenomeen 'de platte wagen' bij kampioenschappen in verband met risico's en aansprakelijkheid en alle kampioensteams centraal op de DETO Voetbaldag, de eerste is op zaterdag 13 juni, zullen worden gehuldigd. Dan was er nog trainersnieuws: de club is met Hennie in 't Hof in gesprek om te kijken of het lopende contract kan worden verlengd. Dit zal de komende weken duidelijk gaan worden. Bij DETO Vrouwen 1 vindt een trainerswissel plaats met ingang van 2020. In goed overleg, vanwege zijn privé situatie, is Henk Klokkers gestopt als hoofdtrainer en zal Sanne Schepers het seizoen afmaken als eindverantwoordelijke bij de DETO Vrouwen. Ook met Sanne zal gesproken worden of zij komend seizoen de hoofdtrainer blijft. Uiteraard kwam ook het Vitale Sport- en Beweegpark "Het Midden" op tafel. Onlangs heeft de gemeente besloten dat de prachtige plannen die er gemaakt zijn niet in één keer kunnen worden uitgevoerd vanwege te hoge kosten. De voorzitter gaf wel aan het jammer te vinden dat er alleen naar de kosten is gekeken zonder de mogelijke besparingen op toekomstige gezondheidskosten hierin mee te nemen als meer mensen kunnen sporten en bewegen. Concreet betekent dit voor DETO dat men nu zelf plannen gaat ontwikkelen om de accommodatie, met name de kantine, in de nabije toekomst aan te pakken en te vernieuwen. Goosselink gaf ook aan dat hij verwacht van de gemeente dat in 2020, na 12 jaar, het bestaande kunstgrasveld zal worden vervangen. Dit omdat de technische levensduur al is verstreken en een toenemend aantal (ernstige) blessures die er in 2019 zijn geweest. Tot slot wees de voorzitter erop dat vanaf 1 december 2019 de DETO accommodatie overdag in gebruik is bij Carint Reggeland Zorg die er dagopvang voor demente Twenteranders verzorgt. Dit is een prachtige ontwikkeling die van beide kanten goed bevalt en ervoor zorgt dat de accommodatie goed benut wordt ook op het gebied van zorg. Aan het eind van de receptie werden er net als vorig jaar vele jubilarissen in het zonnetje gezet vanwege het feit dat men respectievelijk minimaal 60 of 50 jaar lid is van DETO. DETO is hier vorig jaar mee begonnen en huldigt nu jaarlijks een groep jubilarissen tijdens de eerste bijeenkomst van het jaar. Dit jaar waren dat: Wicher Ekkel (60) , Herman Plattje (60), Hans Aman (60) (oud-doelman), Hans Aman (voetballer), Cor Aman, Jan Aman, Cor Bal, Gerrit Borkent, Dick Eshuis, Jan Fokke, Leo Jaspers Faijer, Hans Jaspers Faijer, Hans Krommendijk, Harm Kuper, Reint Meijerink, Henk Nijen Twilhaar, Albert Pierik, Hans van Veen, Rini van Veen, Bertus Webbink en Henk Westerhof.

Helaas konden niet alle jubilarissen deze middag aanwezig zijn. De afwezigen zullen later dit jaar alsnog gedecoreerd worden. Uiteraard bleef het na deze afsluiting nog lang gezellig.