Hardenberg

Derde 'Plastic Road' komt bij Hardenberg

Door de redactie

De Provinciale Staten van Overijssel namen eind 2018 op initiatief van GroenLinks Statenlid Kees Slingerland een voorstel aan om een carpoolplaats bij de afslag Hardenberg-Oost aan te leggen. Inmiddels zijn de onderhandelingen tussen de provincie en de gemeente Hardenberg zo ongeveer afgerond. Er is gewerkt aan enkele schetsontwerpen en begin 2021 zullen de eerste door Wavin geproduceerde 'Plastic-Road'-elementen worden afgeleverd. Dit past in de ideeën die in de opdracht aan de provincie waren meegegeven.

In 2018 zijn de eerste twee 'Plastic-Roads' van Overijssel in Zwolle (de wereldprimeur langs de Deventerstraatweg) en Giethoorn (fietspad langs de provinciale weg N334) in 2018 geopend. Tot nu toe zijn daarop alleen maar positieve reacties gekomen en daarom is de provincie aan het bekijken en onderzoeken waar een volgend tracé kan worden aangelegd.

Tussendoor kwam de opdracht uit het voorstel van Hardenberger Kees Slingerland voor een carpoolplaats bij de vernieuwde provinciale weg N34 ter hoogte van de afslag Hardenberg-Oost, naast de Eugenboersdijk. Slingerland: "ik had me voor en tijdens de ombouw van de N34 al enkele keren tot de provincie gericht om de behoefte aan een carpoolplaats aan te geven. Het was immers zo, dat er voor de ombouw op werkdagen veelal drie tot vijf auto's en enkele fietsen in de berm stonden. Aangezien ik op een gegeven moment doorkreeg dat er wat geld resteerde van de ombouw rook ik mijn kans. Bovendien wist ik al dat de grond waar nu de carpoolplaats gaat komen in het bezit van de gemeente Hardenberg was en is. Desondanks was er nog wel aardig wat overleg nodig om tot een door gemeente en provincie gedragen plan te komen. Eerst is er een 'verkenning' uitgevoerd en inmiddels zijn enkele schetsen gemaakt".

Voor auto's en fietsen

In het voorstel werd destijds gesproken over voldoende parkeerplaatsen voor minimaal tien auto's. Uit de schetsen is gebleken dat er zelfs ruimte zal zijn voor meer dan tien auto's en enkele fietsen. Slingerland vervolgt: "Aangezien de beoogde plek dicht bij de in aanbouw zijnde wijk Marslanden ligt en betrekkelijk dicht bij de wijken Baalder en Baalderveld, ga ik er van uit dat er volop belangstelling zal zijn voor deze bijzondere carpoolplaats. Ik ben nog wel benieuwd of en hoe er verlichting gaat worden aangelegd. In de lijn van het voorstel lijkt het logisch dat er enkele lantaarns zullen worden geplaatst die op zonne-energie werken, maar dat soort details zijn mij nog niet bekend. Hoe dan ook: ik ben in ieder geval erg blij dat de innovatieve carpoolplaats er gaat komen".