Hardenberg

Dedemsvaart groeit

Door de redactie

Dedemsvaart wordt een stukje groter. Beter gezegd: Dedemsvaart is de laatste jaren flink gegroeid en daar moeten de officieel vastgelegde komgrenzen op worden aangepast. De gemeente Hardenberg gaat de bebouwde komgrens actualiseren, voor het eerst in ruim dertig jaar.

De komgrens van Dedemsvaart is voor het laatst geactualiseerd in 1988. Sindsdien is de kern sterk gegroeid. Delen van het dorp vielen daardoor officieel buiten de bebouwde kom. Het gaat onder meer om delen van de wijken Kotermeerstal, Parcours en Brandsveen en een deel van bedrijventerrein Rollepaal. Het gevolg daarvan is dat politie en BOA's in die betreffende gebieden niet kunnen handhaven op basis van wetten en regels die gelden binnen de bebouwde kom. Op een aantal locaties is de aanwezige bebording en belijning overigens al met de groei van de wijken mee verplaatst, maar is de grens nog niet officieel vastgesteld volgens deze nieuwe situatie. Daarnaast zijn er nog vier locaties waar de bebording en belijning moet worden aangepast. Dat zal gebeuren nadat het kombesluit officieel is vastgesteld.