Ommen

De RK kerken gaan weer open

Door de redactie

Parochiebestuur, locatieraden en pastoraatsgroepen en pastoraal team van de Emmanuelparochie kijken ernaar uit om weer samen met parochianen te mogen vieren. De parochianen en anderen zijn vanaf 4 juli van harte welkom om ondanks alle beperkingen toch weer in de kerkbanken aan te schuiven.

De rooms-katholieke kerk is voorzichtig als het gaat om het opnieuw houden van openbare vieringen. "Er is steeds een 'vertaling' nodig van de algemene richtlijnen naar de concrete situatie ter plaatse. De parochie herbergt elf plekken waar vieringen gehouden kunnen worden en er zijn er geen twee hetzelfde".

Een eigen protocol

Het parochiebestuur en het pastoraal team dragen de eindverantwoordelijkheid voor alles wat er gebeurt in de elf kerkgebouwen. Dus ook voor het moment en de manier waarop liturgische vieringen op die plaatsen hervat kunnen worden. Om weer te kunnen beginnen met vieren hebben zij de algemene richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen samengebracht in een eigen protocol. Het omvat praktische aanwijzingen voor het treffen van maatregelen ter voorbereiding en uitvoering van een viering.

Vanaf 1 juli zijn kerkelijke vieringen met maximaal 100 kerkgangers mogelijk op de 'veilige' locaties. Vanaf 4 juli begint het pastoraal team met in iedere geloofsgemeenschap één viering in het weekend. Het betreft zowel Eucharistie - als gebedsvieringen.

Aanmelden

Voor het bezoeken van de vieringen moet u zich vooraf aanmelden per telefoon. Uw locatie zal u informeren over het tijdstip, waarop u zich telefonisch kunt opgeven. Bij die gelegenheid zullen zij dan uw naam en telefoonnummer noteren, waaronder u bereikbaar bent. Deze informatie hebben ze nodig om, indien noodzakelijk, achteraf snel te kunnen nagaan, wie er bij een bepaalde viering aanwezig zijn geweest. U kunt zich maar voor één viering tegelijk aanmelden.

Veranderingen

Als u erover denkt om een viering in uw kerk bij te wonen, moet u voorbereid zijn op een aantal veranderingen ten opzichte van wat u gewend bent. In de kerk is een looprichting aangegeven. Uw zitplaats is gemarkeerd en wordt u aangewezen en de plaatsen voor, achter en naast u zijn onbezet. Tijdens de viering is er geen koor en mag u zelf niet zingen. De collecte is niet tijdens de viering, maar u kunt uw bijdrage geven op het eind van de viering op een schaal bij de uitgang(en). Bij de vredewens schudt u geen handen. Bij de communie volgt u de aangewezen looprichting en u ontsmet uw handen. De voorganger staat achter een hoestscherm en legt de hostie met een pincet in uw hand. U kunt de hostie ontvangen op een schone (papieren) zakdoek die u heeft meegenomen. Tot september wordt alleen in de H. Brigittakerk te Ommen de heilige communie uitgereikt. Dit heeft te maken met alle voorzorgen, die er genomen moeten worden bij het uitreiken van de communie. Het Parochiebestuur hoopt dat in september overal de heilige communie kan worden uitgereikt

Na afloop is er geen samenkomst met koffie en thee en gaat iedereen volgens de aangegeven looproute weer naar buiten.

Als pastoraal team en parochiebestuur, hopen we, dat u begrip heeft voor deze besluiten. Heeft u hierover vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. Ze zouden het heel fijn vinden, om u binnen- kort weer in de vieringen te mogen ontmoeten.