Hardenberg

De reis naar de MFA De Krim kent een vervolg, benefietconcert in De Krim

Door de redactie

Een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) biedt De Krim toekomst. Voorzieningen zijn immers van belang om een dorp leefbaar te houden. Ouderen kunnen blijven wonen en jeugd wil er, ook in de toekomst, wonen. Als een dorp toekomst heeft, behouden huizen er hun waarde. Het is er aantrekkelijk voor ondernemers en nieuwe bewoners. En, niet onbelangrijk: men hoeft niet meer onnodig te reizen naar andere dorpen om te sporten, zoals thans wel het geval is.

De gemeente Hardenberg stelde een bijdrage van een miljoen euro voor de realisatie van een nieuw MFA beschikbaar. Een harde voorwaarde van de gemeente is dat de lokale bevolking daarnaast 300.000 euro bij elkaar brengt. Het was dus urgent om in actie te komen: een absolute noodzaak om de MFA daadwerkelijk te realiseren.

Allerlei acties/ benefietconcert

De gemeente is overtuigd van het nut van de MFA. Om deze reden investeert zij fors in De Krim. De bevolking van De Krim is eveneens overtuigd van het nut van de MFA, dit was te zien aan de betrokkenheid van veel inwoners tijdens de inloopavonden en raadsvergaderingen in het gemeentehuis. Om de bouwkosten sluitend te krijgen moet het dorp De Krim 300.000 euro bij elkaar brengen. Dit is erg veel geld, reden om enige tijd geleden een certificatenlening te starten. De inwoners van De Krim brachten daarmee meer dan 107.000 euro bijeen. Dat is echter niet genoeg! Ze gaan dus onvermoeibaar door, ditmaal met een benefietconcert op zaterdag 19 oktober a.s. In dorpshuis de Planeet treden vanaf 21:00 uur op: Old Ni-js; Kisjeskearls en DJ Kevin. Een volgende stap naar daadwerkelijke realisatie van de MFA in De Krim.

Voor meer informatie: zie website www.mfadekrim.nl

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer