Bedrijvennieuws

De regio in verbinding

Door de redactie

“Cultuurkoepel Vechtdal en FabLab
Hardenberg vinden vanuit het LOC+
aansluiting met veel organisaties in het
pand en daarbuiten. Vanaf het Cultuurplein
worden culturele instellingen zoals
een jeugdtheaterschool, muziek- en
balletschool ondersteund. Maar steeds
vaker popt de locatie ook op als een
creatieve broed- en maakplaats.”

“In 2014 startte Cultuurkoepel Vechtdal onder de vleugels van
de Bibliotheek om de deelname van jeugd aan (amateur)kunst
te bevorderen. Het LOC+ bood ons als startende organisatie
goede faciliteiten en gaf ons de mogelijkheid om de verbinding
te leggen met andere partijen in het gebouw en daarbuiten.
Ons kantoor is gevestigd in het LOC+, maar we werken vooral
erg wijk- en dorpsgericht aan de verbinding tussen de (amateur)
kunstsector, de jeugd en het onderwijs. Ongeveer 5500
kinderen en jongeren nemen nu jaarlijks deel aan onze culturele
activiteiten. We stimuleren die deelname graag, want we zien
de ontwikkeling van creativiteit als een belangrijke waarde voor
onze jeugd. Het is niet alleen waardevol voor je ontwikkeling
als mens, maar creatief denken wordt in dit digitale en
geautomatiseerde tijdperk een belangrijke economische
eigenschap van werknemers, als we kijken naar de beroepen
van de toekomst. Vanuit de kruisbestuiving tussen creativiteit,
digitalisering en techniek, ontstond in 2017 een FabLab
(Fabrication Laboratory) in het LOC+. Hier kan iedereen naartoe
met ideeën, kennis en creativiteit. De aanwezige technische en
digitale faciliteiten kunnen gebruikt worden om deze creatieve
ideeën te realiseren. Vanuit onze contacten met de twee MBO
scholen in het pand ontstaan al mooie samenwerkingsvormen.
Ook andere scholen, jeugd en ondernemers vanuit de regio
weten de weg naar het FabLab ondertussen te vinden. De goede
lokale bekendheid van het LOC+, de prima bereikbaarheid én de
regionale uitstraling van het gebouw dragen er aan bij dat jonge
organisaties zoals de onze goed contact kunnen maken met hun
publiek. En zo kunnen we onze grenzen ook steeds weer een
stukje verleggen.”
“Cultuurkoepel Vechtdal en FabLab
Hardenberg vinden vanuit het LOC+
aansluiting met veel organisaties in het
pand en daarbuiten. Vanaf het Cultuurplein
worden culturele instellingen zoals
een jeugdtheaterschool, muziek- en
balletschool ondersteund. Maar steeds
vaker popt de locatie ook op als een
creatieve broed- en maakplaats.”
Vivian Kofflard – Manager Cultuurkoepel Vechtdal,
FabLab Hardenberg