Hardenberg

De PVV maakt zich zorgen om situatie rondom D'Oale Bouw

Door de redactie

De PVV heeft vernomen dat er een soort patstelling is ontstaan in de situatie rondom D'Oale Bouw. Dit houdt in dat Mijande Wonen weliswaar kleine aanpassingen wil doen, maar bij lange na niet tegemoet wil komen aan de wensen van de huidige bewoners. Daarnaast blijkt dat mensen ontevreden zijn over de stand van zaken tot nu toe, over de voortgang. Ook willen de bewoners graag de woningen kopen, maar blijkt dit niet mogelijk te zijn.

De PVV wil graag van het college van B en W van de gemeente Twenterand weten of er daadwerkelijk sprake is van een uitzichtloze situatie en wat de stand van zaken op dit moment is. De overheid is verantwoordelijk voor het welzijn van mensen. De PVV vraagt of het college zich verantwoordelijk voelt voor deze situatie en op welke manier het college zicht houdt op de ontwikkelingen. Wanneer Mijande Wonen blijft volharden in het bouwen van 4 of 5 kappers, dan voorziet de PVV veel onrust in deze wijk. Met mogelijke kwalijke gevolgen: noem het maar burgerlijke ongehoorzaamheid. De PVV wil graag weten of het dat de emoties niet te hoog oplopen en leiden tot ongewenste situaties?