Hardenberg

De Oase volledig aan de slag

Door de redactie

De regering heeft besloten dat scholen vanaf 11 mei weer (deels) open mogen. Leerlingen krijgen vijftig procent onderwijstijd aangeboden op school. Dit is ook het geval op de scholen die vallen onder de Onderwijsstichting Chrono. Op alle scholen wordt de vijftig procent aanwezig en vijftig procent lestijd toegepast. Bij één van de Chrono scholen gaat men weer volledig aan de slag. Voor sbo en so scholen geldt een andere, landelijke regeling. Zo ook bij sbo De Oase. Aan het woord is de heer Renting, directeur sbo De Oase, school voor speciaal basisonderwijs.

Als we terugkijken op de afgelopen periode vindt de heer Renting dat er door collega's keihard is gewerkt en veel tijd geïnvesteerd in het voorbereiden van de lessen, maken van de planningen, opnemen van video-instructies, videobellen met kinderen en met de groep en contacten met ouders. "Het was een plotselinge verandering van ons onderwijs. Dat bood even de nodige stress. Gaandeweg ging het steeds beter. Het was een lastig tijd, die veel tijd en energie heeft gekost".

Schoolwerk hoort op school

"Voor de kinderen was het wisselend. Een groot deel van de kinderen vond het wel prettig en volgde keurig de planning, instructies, videolessen enzovoort. Een aantal kinderen vond het lastig om met de digitale instructie te werken. Door de videocontacten kon de leerkracht hen wel ondersteunen. Een enkeling kwam thuis niet tot werken. Deze kinderen kwamen een aantal keren per week op school en werkten op school. We hebben geen kinderen uit het oog verloren want minimaal één keer per week was er contact tussen leerkracht en ouders. Zij konden hun vragen op dat moment aan de leerkracht stellen. Sommige kinderen vonden het lastig om thuis te werken met schoolwerk. In hun ogen klopte dit niet. Schoolwerk hoort op school en niet thuis. Veel kinderen gaven aan dat ze het thuiswerken wel lang genoeg vonden duren en willen graag weer naar school. De ouders hebben keihard gewerkt om alle ballen in de lucht te houden. Eigen werk (vaak ook thuis), thuisonderwijs voor hun kinderen en alles thuis draaiend houden. Een zware klus. De meeste ouders zijn blij dat hun kind weer naar school kan".

Onderwijs wordt vast anders

"De problematiek van het niet naar school kunnen heeft laten zien dat onderwijs flexibel is. Binnen no-time was thuisonderwijs opgezet en draaide. We werden gedwongen na te denken over de essentie van ons onderwijs. Wat is echt belangrijk en wat kan wel even blijven liggen. Kinderen leren heel veel in een rijke leeromgeving. Ook thuis". Achterstanden? "Ik wil het niet horen. Misschien hebben kinderen wel meer geleerd in deze achterliggende weken dan anders, ook op andere vlakken. De digitale ontwikkelingen kwamen in een stroomversnelling. Leerkrachten moesten in zeer korte tijd aan de slag met video-instructies, filmpjes opnemen, videobellen, enzovoort. Een supersnelle ontwikkeling. We moeten goed nadenken wat we met de opgedane ervaringen gaan doen. Onderwijs wordt vast anders na deze ervaringen".

Vreemde combinatie vervoer en school

Op de vraag vindt u het de juiste beslissing dat leerlingen in het speciaal basisonderwijs weer volledig naar school mogen antwoordt de heer Renting het volgende: "Dit is voor mij tweeledig. Voor een aantal kinderen keert hun veilige ritme weer terug. De thuissituatie in sommige gezinnen verloopt moeizaam. Situaties lopen vast. De afgelopen weken waren er regelmatig kinderen op school omdat het thuis niet meer goed ging. Voor die kinderen en gezinnen is het goed dat de school weer opengaat. Maar veel van onze leerlingen komen van ver. Als je dan denkt aan het verspreiden van het coronavirus en dat ze met acht kinderen in een taxibusje op school komen is dit een vreemde combinatie vergeleken met gescheiden pauzes houden en afstand houden tot volwassenen.

Maatregelen

Bij De Oase wordt er op vaste momenten straks handen gewassen en de toiletten en de aanraakpunten in school worden twee keer per dag schoongemaakt. Het buitenspelen gaat De Oase regelen door gesplitste pauzes. Ouders mogen niet meer op het plein komen en niet in de school. De oudercontacten blijven digitaal of telefonisch. De 1,5 meter afstand geldt voor volwassene tot kind en voor volwassenen onderling. Niet voor kinderen onderling. "We zullen de opstelling in de groep, de hygiëne en het naar binnen en naar buiten gaan iets anders organiseren zodat verkeersstromen zoveel mogelijk gescheiden blijven. Het meubilair wordt niet anders neergezet, dat past niet in het lokaal Instructie geven wordt lastiger".

Moeilijke keuze

Op de vraag of de leerkrachten angstig zijn om het virus op te lopen antwoordt de heer Renting het volgende: "Er zijn een aantal leerkrachten die vallen binnen de kwetsbare groepen. In overleg met hun medisch specialist hebben ze besloten toch te gaan werken. Er zijn ook collega's die kinderen of een partner hebben die binnen de kwetsbare beroepen vallen. Zij gaan, in overleg met specialist, ook aan het werk. Een hele moeilijke keuze. Als je niet aan het werk gaat, kunnen de kinderen van jouw groep niet naar school. Je blijft dan thuisonderwijs geven. De kinderen van ouders in kwetsbare beroepen en kinderen die thuis vastlopen moeten naar school. Deze kinderen moeten dan in een andere groep worden opgevangen. Daar zit ook niemand op te wachten. Kortom, een lastige keuze", eindigt de heer Renting het gesprek.