Hardenberg

De laatste lootjes voor het 75-jarig jubileum van KIOS'45

Ingezonden

Wel een fantastische jubileumverloting (met de 2 hoogste prijzen ter waarde van € 2000,--, resp. € 1.500,-- (!) maar verder zijn tot nu toe alle jubileumactiviteiten uitgesteld ten gevolge van COVID 19.

Geen afsluitingsfeest medio juni, geen NK veldkorfbal D-jeugd op de Dubbeltreffer, geen fantastisch feest op de oprichtingsdatum (15 augustus).

Maar dus geen mogelijkheid tot lotenverkoop tijdens genoemde activiteiten. Ingeschat wordt dat dit zeker 100 loten van € 10,-- minder opbrengst betekent. Dat is veel voor KIOS'45 aangezien het dak van het clubgebouw dringend vervangen moet worden.

KIOS'45 hoopt dat nog veel inwoners van N.O.-Overijssel en Twente, leden, ouders van jeugdleden, korfballers en andere sporters alsnog (meer) loten kopen via www.kios45.nl. Dat geldt zeker voor oud-leden die voor het overgrote deel met plezier en weemoed (zoals gezegd en gehoord) terugkijken op hun tijd in Sibculo.

KIOS'45 hoopt de festiviteiten in 2021 in te kunnen halen met alle (nu 176) leden.