Hardenberg

De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers

Door de redactie

Van 27 januari tot en met 1 februari vond in de gemeenten Hardenberg en Ommen de collecte van de Hersenstichting plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Hun enthousiaste inzet heeft zo'n 16.000 euro opgeleverd.

Bas Overbeek

In Hardenberg bracht de collecte ruim twaalfduizend euro op, in Ommen werd bijna vierduizend euro ingezameld. De opbrengst van de collecte wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. De Hersenstichting bedankt alle vrijwilligers en gevers voor hun inzet en bijdrage. Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 ten name van Hersenstichting, Den Haag. Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.