Hardenberg

De Hammerdammer laat de schijven weer schuiven

Ingezonden

De schijven zijn weer ten tonele gekomen bij damclub de Hammer Dammer. Op de eerste avond van de damclub, dinsdag 1 september, na plotselinge stopzetten in verband met corona is er zij het met aanpassingen de eerste partijen weer gespeeld.

J.v.d. Vegt neemt het op tegen D. Voort en dat er lang niet gedamd werd kon je aan het spel zien. Halverwege de partij maakte v.d. Vegt een enorme blunder en kwam gelijk drie schijven achter, maar hij gaf nog niet de moed op en na enkele zetten gaat Voort in de fout en door nog twee schijven te geven maakt v.d. Vegt een dam, daarna speelde hij de partij netjes uit en wint 2-0.

J. Braakman speelt deze avond tegen J. Arrindell in een zeer boeiende partij waarin ieder dacht dat Arrindell dit wel zou winnen kwamen deze bedrogen uit, J. Braakman maakte door een mooie combinatie een eind aan die illusie en wint de partij 2-0.

G. v.d. Voet neemt het op tegen J. Bonthuis in een mooie partij waar het lang gelijk opging, moet J. Bonthuis in het eindspel de meerdere erkennen en verliest 2-0.

E. Stokvis speelt tegen G. Mollink en in een zeer boeiende partij geven beide spelers geen duimbreed toe, maar na twee uur spelen moet Stokvis toch de zege laten aan Mollink 0-2.

J. Kooman kruist de degens met H. Braakman een van de titelkandidaten bij de Hammerdammer en dat blijkt ook uit zijn spel, in het begin probeert Kooman nog wel goed tegenstand te bieden maar op het eind komt hij toch echt tekort en verliest 0-2.

H. Koenderink treft deze avond K. Meuleman en in een gelijk opgaande strijd maakt Koenderink halverwege de partij een kapitale blunder waardoor Meuleman gelijk de partij naar zich toetrekt en deze ook niet meer uit de hand geeft en wint 0-2.