Hardenberg

De Haere stopt tijdelijk met fysiotherapiebehandelingen bij de vestigingen

Door de redactie

Na grondige afweging heeft fysio- en ergotherapiepraktijk De Haere het moeilijke besluit genomen om van vrijdag 20 maart tot en met 6 april geen mensen meer te behandelen bij de 14 vestigingen. Datzelfde geldt ook voor de niet-urgente thuisbehandelingen. De fysio- en ergotherapeuten werken wel door, blijven in contact met hun patiënten en stappen over op therapie op afstand via telefoon en/of beeldbellen.

Bescherming kwetsbare groepen

Fysiotherapeuten hebben meer dan gemiddeld contact met mensen die tot de kwetsbare groepen worden gerekend: ouderen, mensen met hart-, vaat en longaandoeningen, diabetes en/of verminderde weerstand tegen infecties. En dat zijn precies de groepen mensen die op dit moment extra in bescherming genomen moeten worden. De beste manier hiervoor is nu afstand houden om onbegrensde verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Wat betekent dit voor cliënten en patiënten?

Alle individuele afspraken komen vooralsnog tot en met 6 april te vervallen. De vestigingen en therapeuten blijven wel telefonisch en via email bereikbaar. In noodgevallen of bij acute klachten wordt per situatie bekeken of behandeling aan huis of in de praktijk mogelijk is. De therapeuten zijn vanaf donderdag bezig met het bellen van alle cliënten en patiënten om de voortgang van de behandeling in de komende periode te bespreken.

Beeldbellen en therapieoefeningen

De behandelaars hebben minimaal tweemaal per week contact met chronische patiënten en wekelijks met de overige cliënten. Deze begeleiding of therapie op afstand gebeurt onder andere via beeldbellen in een beveiligde omgeving. Blijven bewegen is en blijft van groot belang. Daarom wordt met man en macht gewerkt aan het opnemen van instructievideo's voor oefeningen die mensen zelf thuis kunnen doen. Deze filmpjes komen onder andere op de website en mensen kunnen met hun fysiotherapeut bespreken welke oefeningen voor hen geschikt zijn.

Vragen en overleg

Voor vragen of overleg met hun behandelaar kunnen mensen bellen met De Haere via 0546 ¿ 642571 of mailen naar info@de-haere.nl.