Hardenberg

De gemeente moet gepland onderhoud aan infrastructuur en voorzieningen naar voren halen en zo lokale ondernemers van werk voorzien

Door de redactie

unknown

OpKoers.nu

Op zichzelf een goede gedachte waar OpKoers.nu wel oren naar heeft. Wanneer we het speelveld overzien moeten we wel concluderen dat veel werkzaamheden al voor meerdere jaren zijn aanbesteed. Dit werk kun je niet bij deze (veelal ook lokale) aannemer weghalen. Acht jaar geleden (crisis) zijn er wel extra investeringen gedaan in de leefomgeving met lokale ondernemers. Hiervoor is overleg (participatie) nodig met wijk/buurt/dorpsbelangen en wellicht niet op korte termijn te realiseren. Wat over blijft zijn een aantal projecten waarvan we weten dat ze hoog op het verlanglijstje staan, die al relatief ver uitgewerkt zijn en draagvlak bij wijk/buurt/dorpsbelangen genieten maar nog in de begroting moeten worden opgenomen en goedgekeurd. OpKoers.nu zou er voor open staan om dit soort projecten naar voren te halen mits het werk is waar veel "handjes" (lees: werkgelegenheid) voor nodig zijn.

ChristenUnie

Zonder twijfel sympathiek. Waar het kan, heeft de ChristenUnie voorkeur voor het inschakelen van lokale/regionale bedrijven voor lokaal/regionaal werk, ook los van corona-maatregelen. Wij denken wel dat deze stelling ook een minder positieve kant heeft. Want als alle gemeenten uitsluitend hun lokale ondernemers inschakelen, betekent dit dat de kansen voor onze ondernemers, die elders werk aanbieden en uitvoeren, daar ook afnemen. Als overheid moeten we, juist in onzekere tijden, blijven investeren. En dan is extra investeren in nieuwe infrastructuur en voorzieningen misschien nog wel belangrijker dan alleen gepland werk naar voren halen.

50Plus

De stelling deze keer is: "Gemeentelijk gepland onderhoud aan infrastructuur en voorzieningen naar voren halen en zo lokale ondernemers van werk voorzien". Bij deze stelling kunnen een aantal vraagtekens worden gesteld. Ieder bedrijf en ook gemeente Hardenberg werkt met een planning .Vooral in deze tijd van het coronavirus kan dit naar de mening van 50PLUS Hardenberg nog wel eens voor onverwachte problemen gaan zorgen. Ook de gemeente Hardenberg heeft nu tijdens deze coronacrisis te maken met teruglopende inkomsten. Denk hierbij eens aan het mislopen van toeristenbelasting. Ook dat er nu gratis parkeren is in stad Hardenberg heeft een nadelig effect op de inkomsten van 2020. De Rijksoverheid stelt wel gelden beschikbaar maar die zullen alle kosten niet dekken.

CDA

Langzamerhand bereiden we ons voor op 'de nieuwe werkelijkheid' in deze gezondheidscrisis. Waar ondernemers doorgaans met eigen visie, budget en daadkracht de lokale economie draaiende houden, kunnen zij nu veelal steun in de rug gebruiken. Voor zowel startende als ervaren bedrijven binnen de gemeente Hardenberg is momenteel een steunpakket aan maatregelen beschikbaar. Daarnaast is het naar voren halen van gepland (noodzakelijk) onderhoud een prima optie, passend binnen de begrotingsmogelijkheden en procedures. Dit is niet alleen goed voor de economie, ook inwoners laten ons regelmatig weten hoe belangrijk ze onderhoud vinden voor de leefbaarheid in hun buurt.

PvdA

Wij zijn het eens met de stelling. Door het naar voren halen van opdrachten helpt de gemeente de bedrijven deze crisis te overbruggen. Maar we moeten ons niet beperken tot de wegenbouw en onderhoudsbedrijven. We moeten ook kijken naar ZZP'ers in de bouw en andere beroepsgroepen en sectoren die nu zonder werk zitten en bezien wat je kunt betekenen voor deze groep. Gelukkig pakken de overheden dit gezamenlijk goed op.

Maar ook Hardenbergse bedrijven en organisaties die niet of minder geraakt worden door deze crisis kunnen klussen naar voren halen. En in de aanbesteding hiervan kunnen ze zich richten op lokale spelers op de markt.

VVD

Uiteraard is het belangrijk om lokale ondernemers te steunen en de economie draaiende te houden. De VVD fractie heeft gevraagd om ervoor te zorgen dat bouwaanvragen vlot behandeld worden. Gepland onderhoud naar voren halen kan een oplossing zijn. Tegelijkertijd lopen de gemeentelijke inkomsten nu terug. Dus moeten we wel oppassen dat uitgaven er niet voor zorgen dat diezelfde ondernemers de rekening gepresenteerd krijgen in de OZB of andere belastingen. Wat ons betreft maatregelen versoepelen waar het kan. Zodat alle ondernemers optimaal kans hebben om in deze crisis hun bedrijf en dus de economie draaiende te houden.

GroenLinks

Voor zover wij weten loopt de bouwsector nog aardig door. Wij zouden het daarom liever in het geheel bekijken: welke sectoren hebben waar baat bij? Voor de gemeente is het ook een onzekere tijd. De coronacrisis gaat financiële zijn sporen nalaten. Als gemeente moeten we helpen waar mogelijk. Als het nodig is om investeringen in infrastructuur en voorzieningen naar voren te halen moeten we dat niet schuwen maar we hebben nu eigenlijk nog geen signalen om volmondig ja te antwoorden op deze stelling.