Hardenberg

De gemeente controleert adressen

Door de redactie

Het is belangrijk dat u staat ingeschreven op het juiste woonadres: het adres waar u daadwerkelijk woont. Deze gegevens staan geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. In Nederland is het zo geregeld dat veel regelingen en uitkeringen afhankelijk zijn van uw woonadres. Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol.

Voor een goede adrescontrole werkt de gemeente mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Via deze samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels over de bewoning van een adresdoor aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek, want met een verkeerd woonadres in de BRP is adresfraude mogelijk, of misbruik van toeslagen, of het ontwijken van (belasting)schulden en boetes. Verder kan de gemeente mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres niet bereiken. Zo'n adresonderzoek kan ook bestaan uit een huisbezoek. Om zo min mogelijk bewoners daarmee lastig te vallen gebeurt dat pas bij serieuze twijfel. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacy-bescherming en de onderzoekers moeten zich legitimeren.

Onderzoek

Het kán dus gebeuren dat uw adres wordt onderzocht. Dat betekent niet altijd dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten verhuismelding. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat correctie van de BRP-registratie nodig is, dan zal de gemeente dat aan de bewoners melden. Bij voldoende bewijs is de gemeente bevoegd en verplicht die registratie te wijzigen, zonodig zonder instemming van betrokkenen. Dat kan gevolgen hebben voor toeslagen, uitkeringen en andere regelingen.

Zelf verantwoordelijk

Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP: wie verhuist moet dat vlot melden aan de gemeente. Controleer zelf of u goed staat geregistreerd op MijnOverheid.nl, door in te loggen met uw DigiD. Correcties kunt u doorgeven aan de gemeente, via de website www.hardenberg.nl of door een afspraak te maken aan de balie. Bent u slachtoffer van adresmisbruik? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek.