Hardenberg

De Fries en de Brabantse

Door de redactie

Het briljanten bruidspaar Fokke de Jong en Tiny Anspach vierden maandag 29 juli het feit dat zij zestig jaar geleden in het huwelijk traden. Wethouder Gitta Luiten kwam naar de Boslaan 20 in Hardenberg om het paar de felicitaties over te brengen namens de gemeente Hardenberg.

Zou dat wel goed gaan? Noord en Zuid? Ja, het ging goed! Fokke werd geboren in Lekkum bij Leeuwarden, Tiny op Kleindongen bij Dongen in Brabant. Maar ze ontmoetten elkaar op 't strand van Ameland. Een partijtje strandvollebal, een strandwandeling en een hand als afscheid bij de boot. Meer niet. En dat alles op de laatste vakantiedag, eind augustus 1955. Zij 19, hij 20 jaar. Maar strandliefde hield stand. Er volgde een reisje naar Brabant, en naar Enschede, waar hij intussen woonde. Hij studeerde verder en zij kwam voor de klas in Almkerk en naar twee jaar verruilde ze dat voor Breda, waar ze een klas kreeg met 50 leerlingen. Daarna haalde ze in drie jaar de zgn 'Oude Hoofdakte', niet dat ze hoofd van de school wilde worden, maar je steeg dertig gulden in salaris. Hij studeerde af als onderwijzer en haalde daarna gekoppeld in een extra jaar de nieuwe bevoegdheid voor hoofd mocht je dat worden. Toen volgde de militaire dienst, gevolgd door een rechtstreekse benoeming aan de Ulo in Heerenveen. Hij moest 7 vakken gaan geven en ondertussen aktes halen om bevoegd te worden. In zijn geval werd dat Duits en Aardrijkskunde. Ondertussen waren de fiets en zeilvakanties langs ooms en tantes, of jeugdherbergen een feit en zo gingen er vier jaar voorbij. Ook de periode tussen de ontmoettingen schreef het stel elkaar 200 brieven. Na hun huwelijkssluiting in 1959 zorgde de gemeente Heerenveen voor een huis voor jonge leerkrachten. En zij kwam in Oudeschoot voor de klas, want het openbaar onderwijs hield zich aan de wet, die gehuwde onderwijzeressen toestond. Toch stopte Tiny, door een intens beleefde zwangerschap. Dus huisvrouw en moeder haalde ze Lo Duits, Lo Engels en later nog mo Duits. Er volgde een benoeming aan het Openbare Ulo in Hardenberg. De tijd in Hardenberg vanaf 1966, aan de Openbare Ulo die de Gemeentelijke Mavo werd en vanaf 1994 De Nieuwe Veste, was een mooie tijd. Inmiddels samen in het bezit van drie kinderen, begon het bij haar te kriebelen. Er was behoefte aan iemand voor geschiendnis of biologie. Ze koos voor geschiedenis en gaf ze van 1970 tot 1996 geschiedenis en staatsinrichting aan alle klassen. In de vrijetijd werd er geklust en bouwde achter het huis in het Heemsebos 2 schepen. Er werden onder andere vaartochten gemaaktlangs Deense eilenden, waddenzee en Zuid Zweden.De kinderen studeerden, vonden een baan. De acht kleinkinderen vinden ook al aardig hun weg. Zo gaat de familiegeschiedenis verder van Fokke de Jong en Tiny Anspach.