Hardenberg

De Elzenhof niet dicht maar open......voor toekomstige collega's

Door de redactie

Op 30 en 31 januari vindt de landelijke staking van het onderwijs plaats. Op dit moment zijn er nog steeds geen structurele middelen beschikbaar die de knelpunten in het onderwijs kunnen oplossen. Het lerarentekort, dat zich op dit moment het meest voordoet in de Randstad, zal ook in onze regio de komende jaren toenemen.

Het ministerie van onderwijs heeft berekend dat er in het schooljaar 2023/2024 een tekort zal zijn van ruim vierduizend voltijd-leraren en directeuren. Dit tekort kan in 2027 oplopen tot tienduizend docenten.

De Elzenhof

Op De Elzenhof zijn zij ook van mening dat er structureel aandacht moet zijn voor de problemen in het onderwijs. Zij doen dit niet door te staken maar hebben ervoor gekozen om deze dagen hun vak positief in het nieuws te brengen. Dit willen zij doen door aan potentiële onderwijsmensen te laten zien hoe mooi dit vak is. Hiervoor hebben ze contact gezocht met de VO scholen in Hardenberg. Ze hebben hen medewerking gevraagd met het verzoek deze potentiële onderwijsmensen namens De Elzenhof uit te nodigen om op 30 en 31 januari lessen bij te wonen bij op school. Op deze wijze kunnen zij ervaren hoe mooi het vak is en hopen zij dat ze de definitieve keuze maken voor een baan in het onderwijs.

De reacties op deze uitnodiging waren heel positief. Op dit moment hebben zich al ruim dertig leerlingen van diverse scholen opgegeven om deze dagen bij cbs De Elzenhof te komen kijken.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer