Hardenberg

De brug en stuw houden de gemoederen in Junne bezig

Door de redactie

Daar waar de Vecht ongestoord door het eeuwenoude landschap meandert, is het de laatste tijd onrustig in het doorgaans zo vredige Junne. Er is al geruime tijd geen duidelijkheid over de toekomst van de bestaande brug en stuw.

De monumentale stuw heeft al honderd jaar geleden Junne op de kaart gezet. De locatie is aantrekkelijk voor fietsers, wandelaars, vissers en kapiteins van kleine vaartuigen maar vooral noodzakelijk voor de inwoners en agrariërs. Voor deze laatste groep is het oversteken van de Vecht sinds februari 2017 een ramp geworden. De brug is vanaf dat moment afgesloten voor zwaar verkeer. De honderd jaar oude combinatie van brug en stuw blijken in slechte staat te verkeren. In februari 2017 is door het Waterschap Vechtstromen gezegd dat in 2020 de brug gerenoveerd zal worden en dat de werkzaamheden medio 2021 klaar zullen zijn. Dat zou betekenen dat de herstelwerkzaamheden binnenkort zullen beginnen maar niets is minder waar.

De omgevingsmanager van de Gemeente Ommen en het Waterschap Vechtstromen, mevrouw Wisselink geeft aan dat de Gemeente Ommen binnenkort gaat beginnen met de planuitwerking voor een verbinding over de Vecht. "We willen zicht krijgen op de ideeën voor een veilig gebruik in de toekomst van de verbinding over de Vecht en daarom worden er gesprekken gevoerd met de bewoners, de agrariërs en de belanghebbenden uit de recreatieve sector", aldus mevrouw Wisselink. Echter uit signalen vanuit de buurtschap blijkt in ieder geval dat met de bewoners nog geen contact is opgenomen.

Al met al een schrijnende situatie voor vooral het handjevol agrariërs in dit gebied. Al meer dan twee jaar is de verbinding tussen Junne en Stegeren voor hun landbouwmachines geblokkeerd. Voor een loonbedrijf dat mais moet hakselen of mest moet uitrijden aan de andere kant van de Vecht betekent dit een omweg maken van vele kilometers. Elke rit kost de loonwerkers al twee jaar lang veel meer tijd en liters diesel. Dit is opmerkelijk in deze tijd waarin het zoeken naar duurzame oplossingen die bijdragen aan een CO2 neutrale industrie hoog op de agenda van de politiek staat. Er zijn meerdere keren gevaarlijke situaties ontstaan omdat niet alle wegen in Ommen geschikt zijn voor groot landbouwverkeer. In de zomerperiode wanneer er veel toeristen door Ommen trekken, zijn de risico's op aanrijdingen groot. Het verkeer dat veel gebruik maakt van de versmalde Zeesserweg, waar fietsers voorrang hebben en de bochten in de Beerzerweg leiden tot een vrijwel onmogelijke doorgang. Neem daarbij de verkeersproblemen op en rond de Vechtbrug en de chaos is compleet. In de buurtschap staan de neuzen van de bewoners allemaal dezelfde kant op. Zij zijn voor renovatie van de huidige brug en voor de agrariërs een spoedige mogelijkheid om aan de overkant te komen door middel van moderne toegangstechnieken. "Over enkele weken zal er een inloopbijeenkomst plaatsvinden, georganiseerd door de Gemeente Ommen samen met het Waterschap Vechtstromen om de belangstellenden bij te praten en van gedachten te wisselen over de brug en het verdere verloop van het proces", aldus mevrouw Wisselink.