Hardenberg

De Bokkepruik maakt plaats voor appartementencomplex

Door de redactie

Het college van B en W heeft besloten om in te stemmen met het ontwerp voor de locatie Hessenweg 7 in Heemse. Deze locatie was voorheen van restaurant de Bokkepruik. De nieuwe eigenaar heeft besloten om een woonfunctie aan de locatie te geven.

GS-Media/Gert Stegeman

Op de locatie komen vijf koopwoningen aan de zijde van de Spechtstraat in Heemse. Het wordt een blok van twee woningen en een rij van drie woningen. Aan de zijde van de Hessenweg en de Merelstraat komt een appartementencomplex in een L-vorm met daarin totaal dertig appartementen. Het appartementencomplex bestaat uit maximaal drie bouwlagen. En er is ruimte voor bergingen behorende bij de appartementen. Tussen de woningen en het appartementengebouw wordt een groen binnenterrein gerealiseerd. Ook komen er vijftien parkeerplaatsen langs de Spechtstraat en de Merelstraat en zijn er zestien paarkeerplaatsen aan de Rustenbergherplein. De initiatiefnemer heeft de buurt schriftelijk geïnformeerd over haar plannen. Naar aanleiding van een reactie op deze brief heeft de initiatiefnemer een informatiebijeenkomst georganiseerd. Daarbij zijn omwonenden door hen geïnformeerd over het plan. Een omwonende heeft, mede namens enkele anderen, een schriftelijke reactie op het plan naar de gemeente Hardenberg gestuurd. In deze brief geeft de omwonende aan dat ze zich niet kan vinden in het plan om een aantal redenen: Ze vinden het vreemd dat er weer een appartementencomplex moet komen en ze geeft aan dat ze zich afvraagt wie de huurprijs van 1.000 euro gaat betalen? Ook vinden ze het vreemd dat het appartementencomplex aan de zijde van de Hessenweg komt en de woningen aan de zijde van de Spechtstraat, andersom is logischer volgens de bewoonster. Ze is van mening dat er te weinig parkeerplaatsen in de buurt komen. Er wordt bij het Rustenbergherplein geparkeerd door mensen die in het centrum werken. Daarnaast geeft ze nog aan dat er te veel groen komt bij het Rustenbergherplein. Dit zorgt voor veel blad in de tuinen. Deze reactie kan niet als officiële zienswijze worden aangemerkt omdat de termijn waarbinnen dit kan nog niet is gestart. Het bestemmingsplan is gereed om als ontwerp ter inzage gelegd te worden. Tijdens deze periode kan een ieder een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Na afloop van de periode zullen eventuele zienswijzen verwerkt worden en kan het plan ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

GS-Media/Gert Stegeman