Ommen

De beste optie is het fietstracé over Kievitstraat naar de tunnel

Door de redactie

Ook na opnieuw te hebben gekeken naar de mogelijkheden blijft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Omen bij haar voorstel, om het fietstracé van en naar de nieuwe fietstunnel onder de N48 over de Kievitstraat te laten lopen.

Als onderdeel van de Vechtdalverbindingen wordt er door de provincie Overijssel een fietstunnel gerealiseerd onder de N48 door. De fietstunnel draagt bij aan een verbeterde bereikbaarheid van de centraal gelegen voorzieningen in Ommen per fiets. De gebruikers zullen voornamelijk bestaan uit: Inwoners uit het buitengebied (onder andere. Varsen), inwoners uit Ommen, toeristen, scholieren, forenzen en recreatieve fietsers. Verwacht kan worden dat er op een gemiddelde werkdag tussen de 450 en 900 fietsbewegingen zullen plaatsvinden door de tunnel (gebaseerd op tellingen van de huidige fietsbewegingen op Varsenerdijk). Dit zijn 225 tot 450 fietsers die dan twee keer op een dag van de tunnel gebruik maken. De fietstunnel is gelegen tussen de Hessenweg-West en het nu nog onverharde Broekdijkje. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente Ommen om voor een goede aansluiting te zorgen van de fietstunnel op de gemeentelijke infrastructuur.

Niet iedereen is enthousiast

Het voorstel om het fietstracé van en naar de nieuwe fietstunnel onder de N48 over de Kievitstraat te laten lopen is vorig jaar oktober ook voorgelegd aan de raad. Dit voorstel werd tijdens een vergadering van de raadscommissie door wethouder Leo Bongers teruggetrokken. Eind 2019 werd de klankbordgroep Fietsverbindingen Dante samengesteld. De groep bestaat uit elf leden. Er zitten vertegenwoordigers uit de gebieden waar de mogelijke routes langs komen. En daarnaast ook vanuit het onderwijs en andere belangenorganisaties. Er werd een adviesnota door de groep opgesteld. Er is gekozen voor de route over de Kievitsraat. Tien van de elf leden waren voor de route van de Kievitsstraat. Alle partijen zijn gehoord. De aanwonenden zijn niet erg enthousiast. Maar de fietsersbond, de klankbordgroep en plaatselijk belang Varsen ondersteunen dit tracé. De gemeente blijft er echter bij dat de Kievitstraat de meest logische route is om het Vechtdal College te bereiken en schermt ook met het toekomstige Kindplein West. De kosten van de totale aanpak zijn één miljoen euro. Bij de verdere uitwerking van de fietsverbinding zal de klankbordgroep weer worden betrokken. De gemeenteraad neemt op donderdag 4 maart een besluit.