Hardenberg

Dag vogels, dag bloemen, dag mensen, of niet?

Door de redactie

Met elkaar kunnen we zorgen voor meer groen in de bebouwde omgeving. Dat is niet alleen goed voor planten en dieren, maar ook om de veranderingen in ons klimaat op te vangen. Dat kan onder andere door natuurinclusief bouwen. De gemeenten Hardenberg, Ommen, Hellendoorn, Wierden, Almelo en Twenterand vinden dit belangrijk. Daarom is er een expostand voor bewoners uit deze regio die van 17 oktober tot 17 november staat in het gemeentehuis van Hardenberg.

Met kleine inspanningen maak je de omgeving gezonder (bio-divers) en draag je bij aan het klimaatbestendig maken. Natuurinclusief bouwen kan bij nieuwbouw, maar ook bij bestaande gebouwen. Wie gaat bouwen of verbouwen, kan nestplaatsen voor vogels en vleermuizen inbouwen. Insecten, vlinders en vogels kun je aantrekken door beplanting of een groen dak. In de expostand zijn voorbeelden te vinden. Ook zijn er filmpjes te zien waarin bewoners uit een wijk vertellen over hun natuurinclusieve maatregelen; een projectontwikkelaar aan het woord is; een landschapsarchitect enz.

De expostand wordt donderdag 17 oktober geopend voor publiek door wethouder Martijn Breukelman (17.45-18.15) in de hal van gemeentehuis Hardenberg. Voorafgaand daaraan is er een workshop voor experts bouwen en natuur: architecten, aannemers, ontwikkelaars, raadsleden, ambtenaren en bestuurders. Op zaterdag 19 oktober is er een workshop voor vrijwilligers, georganiseerd door Natuur en Milieu Overijssel.

De activiteiten natuurinclusief bouwen worden georganiseerd door Het Oversticht, samen met partners Vogelbescherming Nederland, de Zoogdierenvereniging en Natuur en Milieu Overijssel. Natuurinclusief bouwen is onderdeel van het programma van de provincie Overijssel Natuur voor Elkaar

Zie voor meer informatie https://hetoversticht.nl/agenda/123/expertsessie-natuurinclusief-bouwen-hardenberg