Hardenberg

CU waterschapsfractie bezoekt wethouder Te Rietstap

Door de redactie

Michél Supheert en Jan van Hoek (de nummers 5 en 2 op de CU-kieslijst voor Vechtstromen) spraken met de wethouder over de samenwerking tussen gemeente en waterschap.

De klimaatontwikkeling is een reden om anders naar je gebied te kijken. Na de wateroverlast van 1998 zijn gemeente en waterschap de grote opgaven samen te lijf gegaan. Resultaat: veiligheid in het Vechtdal en door combinaties met natuur, sport en recreatie/beleving een voorbeeldig Vechtpark.

De ChristenUnie wil Vechtstromen onderscheidend laten zijn door de brede kijk in gebiedsprojecten. Goed overleg met de medebestuurders is essentieel. De wethouder typeerde Vechtstromen als een veelkleurige partner, waarmee het goed samenwerken is. Na de verkiezingen van 20 maart willen we de opgaven, zoals wateroverlast en hittestress, graag samen blijven oppakken.

De eerste vijf CU-kandidaten voor het waterschapsbestuur zijn: 1. Hugo Tromp, Ommen, 2. Jan van Hoek, Brucht, 3. Klaas de Vries, Enter, 4. Theo Huisjes, Den Ham, 5. Michél Supheert, Emmen. Het programma 'Anders kiezen' vindt u op vechtstromen.christenunie.nl.