Hardenberg

Corona geen reden voor tijdelijke blauwe zone

Door de redactie

De gemeente Hardenberg ziet in de Britse coronavariant geen aanleiding om het betaald parkeren in de binnenstad aan te passen. De fractie van de VVD-Hardenberg had het college van B&W verzocht om het betaald parkeren in de gemeente af te schaffen en in het centrum een blauwe zone in te stellen totdat duidelijk is hoe de Britse variant zich verspreid.

Het college deelt weliswaar de zorgen van de VVD over de ontwikkelingen rondom het coronavirus en volgt de kennisontwikkeling rond de Britse variant nauwlettend, ook wat betreft het effect van besmettelijkheid via het aanraken van oppervlakten. In het voorjaar van 2020 was nog vrij weinig bekend over de eigenschappen en verspreiding van het virus. In de samenleving leefden toen zorgen over de het mogelijk besmet raken met het virus door het aanraken van onder andere parkeerapparatuur. Om aan deze zorgen tegemoet te komen, heeft het college toen besloten de parkeerapparatuur uit te schakelen, tot er meer bekend was over de verspreiding en besmettelijkheid van het coronavirus.

Inmiddels is bekend dat het virus zich voornamelijk via druppels door niezen/hoesten en via handen (handen schudden) verspreidt. Het RIVM stelt dat de kans zeer klein is dat mensen worden besmet door het aanraken van oppervlaktes. Dat geldt ook voor de Britse variant. Het college ziet daarom geen aanleiding om de parkeermeters opnieuw uit te schakelen. De apparatuur wordt regelmatig schoongemaakt en gedesinfecteerd. Wie desondanks terughoudend is met het aanraken van deze apparatuur wordt geadviseerd om handschoenen en/of desinfecterende doekjes te gebruiken.

Tijdelijke blauwe zone niet mogelijk

Mocht het college in de toekomst toch vanwege corona het betaald parkeren moeten aanpassen, dan is een tijdelijke blauwe zone geen optie. Naast tijdrovende juridische procedures (verkeersbesluiten en ontheffingen voor bewoners en bedrijven) moeten daarvoor ook fysieke aanpassingen plaatsvinden. Naast het aanpassen van de bebording moet langs ieder parkeervak een blauwe markering worden aangebracht. Die zal ook zichtbaar blijven als de tijdelijke blauwe zone al weer is opgeheven en dan voor verwarring zorgen. Het tijdelijk uitschakelen van de parkeerapparatuur, zoals in 2020, is dan een logischer maatregel.