Hardenberg

Compensatie voor omwonenden windmolenpark

Door de redactie

Ook de Nederlandse omwonenden van het geplande windmolenpark in het grensgebied tussen Kloosterhaar, Wielen en Itterbeck komen in aanmerking voor compensatie. Hoe die precies wordt geregeld, wordt duidelijk als de plannen concreet worden uitgewerkt.

Het grensgebied bij Kloosterhaar is in beeld voor het plaatsen van windmolens. Het Duitse energiebedrijf de Nordhorner Versorgungsbetriebe (nvb) heeft verkend of het mogelijk is windmolens te bouwen bij Itterbeek en Wielen. Op basis van de verkenning bereidt de nvb een conceptplan voor twee windparken voor. De locatie van één van die windparken ligt in het grensgebied bij Kloosterhaar. Over deze plannen hebben de Duitse overheden nog geen besluit genomen.

Naar aanleiding van dit Duitse initiatief, kijkt de gemeente Hardenberg of ook aan de Nederlandse zijde van de grens windmolens kunnen worden geplaatst. Al in 2017 zijn de mogelijkheden voor het opwekken van windenergie op deze locatie onderzocht en daarbij is het gebied bestempeld als 'kansrijk'. Het gebied kwam toen echter niet in beeld voor een pilotproject vanwege het Verdrag van Meppen, waarin is afgesproken er geen windmolens worden geplaatst binnen driehonderd meter van de landsgrens. Nu aan de Duitse kant van de grens mogelijk windmolens worden geplaatst onderzoekt Hardenberg de mogelijkheden voor een gezamenlijke ontwikkeling van een windmolenpark. De gemeente zocht daarom contact met de nvb om te kijken hoe een plan met molens aan weerszijden van de grens eruit kan zien.

Compensatie

Op een bijeenkomst die de nvb onlangs organiseerde in Itterbeck bleek dat Duitse omwonenden twintig jaar lang tot 3.500 euro per jaar gaan ontvangen, als compensatie voor de overlast van slagschaduw en het bedorven uitzicht. Nederlandse omwonenden weten nog niet hoe zij worden gecompenseerd en dat leidde tot onrust, met name onder inwoners van Kloosterhaar. Hardenberg laat weten dat ook de Nederlandse omwonenden zeker worden gecompenseerd. Hoe dat uiteindelijk vorm wordt gegeven hangt af van het wel of niet plaatsen van windmolens aan de Nederlandse kant van de grens. Als die er komen, maakt Hardenberg afspraken met de nvb en de ontwikkelaar in Nederland over compensatie. Als er alleen in Duitsland molens komen, regelt de nvb de vergoedingen. Zodra er meer duidelijkheid is, worden de omwonenden geïnformeerd.