Hardenberg

College zet in op Thuis Support en Ondersteuningsvouchers

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg heeft besloten om de pilots Thuis Support en Ondersteuningsvouchers structureel te continueren.

In het jaar 2018 is gestart met de pilot Thuis Support, in het jaar 2020 met de pilot voor Ondersteuningsvouchers. Beide pilots hebben als doel om inzet van maatwerk te voorkomen en waren een succes. Daarom heefthet college besloten om deze projecten structureel in te zetten.

Binnen Thuis Support werken professionals (Samen Doen, Carinova, de RIBW en de Baalderborg Groep) samen. Thuis Support is er voor de kwetsbare inwoners die de regie over hun dagelijks leven kwijt zijn en hun problemen niet op eigen kracht kunnen oplossen. ze richt zich voornamelijk op het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners. Hierdoor kunnen inwoners zelf weer grip krijgen op het leven. De praktische ondersteuning wordt per persoon kortdurend ingezet, maximaal 15 uur en heeft als doel om daadwerkelijk in kaart te brengen wat nodig is qua ondersteuning om erger te voorkomen en onnodig inzet van een maatwerkvoorziening. Met als doel de inwoners langer zelfstandig thuis te laten wonen.

Ondersteuningsvouchers

Om inwoners nog meer ondersteuning op maat te geven, ook in de nazorgfase, kunnen Ondersteuningsvouchers worden ingezet. Dit is een soort strippenkaart. Met de Ondersteuningsvouchers kunnen inwoners gedurende een bepaald aantal momenten ondersteuning krijgen. De inwoners heeft zelf regie over het tijdstip van het in zetten van de ondersteuning. Voor Thuis Support en voor de Ondersteuningsvouchers is geen indicatie nodig.