Hardenberg

College akkoord met plannen Kloosterterrein

Door de redactie

De plannen om de geschiedenis van het klooster in Sibculo weer beter zichtbaar te maken op het kloosterterrein zijn een stapje dichter bij realisatie. Het college van B&W van de gemeente Hardenberg heeft in een principe-uitspraak ingestemd met de diverse (bouw)plannen.

Het verzoek om een planologische principe-uitspraak was ingediend door de Stichting Klooster Sibculo. Die wil de geschiedenis van het voormalig klooster Groot Galilea zichtbaar en beleefbaar maken. Om dat te bereiken wil de stichting onder meer een wandelpad aanleggen op de plek waar de buitenmuren van het voormalige klooster hebben gestaan. Bezoekers krijgen dan een duidelijke indruk van de omvang en ligging van het klooster. Ook is het de bedoeling om er een stalen skelet te bouwen die een impressie moet geven van de kloosterkerk op zijn oorspronkelijke locatie. In dit skelet moet een uitkijkplatform komen van waaraf het totale terrein en haar omgeving overzien kan worden. Tevens wil men pilaren plaatsen waarmee de totale grootte van de kerk zichtbaar wordt gemaakt. Verder wil de stichting een Mariakapel plaatsen. Die zal dienen als stilteplek, waar teruggedacht kan worden aan de oorspronkelijke functie van het klooster. Tot slot wil de stichting een entree- en ontmoetingsruimte bouwen, waar ook kloostermateriaal geëxposeerd kan worden dat tijdens de in het verleden verrichte opgravingen is gevonden.

Bestemming

Het kloosterterrein heeft nu de bestemming 'groen' met daarbij de aanduiding 'waarde-archeologie'. De bestemming 'groen' laat wel een voetpad toe, maar een skelet van een kerk, een Mariakapel en een entree- en ontmoetingsruimte mogen niet gebouwd worden. Om de uitvoering van de plannen mogelijk te maken zal de bestemming van het terrein gewijzigd moeten worden of zal er een projectomgevingsvergunning verleend moeten worden.

Rijksmonument

Voor wat betreft de plannen die nu concreet zijn speelt voornamelijk een rol dat sprake is van een Rijksmonument. Voor de werkzaamheden dient een Monumentenvergunning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verkregen te worden. De stichting is hierover al in overleg met de Rijksdienst. De verwachting is dat de vergunning afgegeven wordt. In dat geval mag er ervanuit worden gegaan dat de projecten een positieve bijdragen leveren aan het gebied en dat betekent weer dat de gemeente vanuit ruimtelijk oogpunt medewerking kan verlenen aan de plannen.