Hardenberg

College akkoord met plan Kloosterwonen

Door de redactie

Als het aan B&W van de gemeente Hardenberg ligt kan snel een begin worden gemaakt met de bouw van tien woningen bij het Kloosterterrein in Sibculo. Het college is bereid een omgevingsvergunning te verlenen voor dit plan 'Kloosterwonen'. Daarvoor moet wel een gewijzigd bestemmingsplan worden vastgesteld. De raad bespreekt dit op 10 maart.

In oktober 2016 heeft de Stichting Stuwend Sibculo (waarin Plaatselijk Belang Sibculo, Stichting Klooster Sibculo en Stichting Kloosterwonen zijn vertegenwoordigd) een plan ontwikkeld voor woningbouw op een terrein vlak bij het voormalige klooster. In totaal zijn er veertien woningen voorzien, te bouwen in twee fasen. De eerste fase bestaat uit tien geschakelde woningen (in rijtjes van drie of vier), daarna kunnen nog vier vrijstaande woningen worden gebouwd. Er is veel vraag naar deze woningen, de stichting heeft inmiddels koopcontracten gesloten voor vrijwel alle woningen.

Gasloos

Hoewel bij de oorspronkelijke vergunningsaanvraag nog werd uitgegaan van aansluiting op het aardgasnet, is besloten dat de woningen toch gasloos worden gebouwd. Daardoor wordt voorkomen dat de woningen een stikstofdepositie veroorzaken op het Natura2000-gebied Engbertsdijksvenen. Het plan voldoet daarmee aan de wettelijke eisen op dit punt.

Ontwikkeling kloosterterrein

De grond waarop de huizen gebouwd worden is eigendom van de Stichting Klooster Sibculo. Die zal de opbrengsten van de grondverkoop inzetten voor de financiering van de verdere ontwikkeling van het kloosterterrein. De stichting werkt aan het zichtbaar maken van de geschiedenis van het klooster Groot Galilea dat hier in de middeleeuwen stond. In 2016 bracht de stichting met de aanleg van de kloostertuin al een stukje geschiedenis terug, in de komende jaren wil ze meer van het voormalige klooster zichtbaar maken. Onder andere door het plaatsen van een stalen skelet dat, op ware grootte, de contouren van de voormalige kloosterkerk toont.