Ommen

Collecteweek Nederlandse Rode Kruis

Door de redactie

In het kader van de Nationale Collecteweek van het Nederlandse Rode Kruis wordt in de week van 19 tot en met 24 juni in de gemeente Ommen gecollecteerd.

De opbrengst van de collecte in de gemeente Ommen komt dit jaar ten goede aan de afdeling Ommen van het Rode Kruis. Met de opbrengst wordt hulp aangeboden aan hen die het meest kwetsbaar zijn; mensen die het zonder hulp zwaar hebben, of van wie de gezondheid zonder hulpverlening in gevaar zou komen. Het accent ligt vooral op zelfredzaamheid. Op basis van respect en menselijkheid willen wij door middel van cursussen, de zelfredzaamheid dusdanig versterken, dat mensen zich zelf en anderen beter kunnen helpen. De collecte wordt daarom van harte bij u aanbevolen.