Hardenberg

Coalitie Eén tegen Eenzaamheid in gemeente Hardenberg gestart

Door de redactie

De gemeente Hardenberg heeft een coalitie gevormd in de strijd tegen eenzaamheid. De Stuw, De Kern en Bibliotheek Hardenberg zijn coalitiegenoten van het eerste uur. Doel van de coalitie is om samen eenzaamheid onder inwoners tegen te gaan, en nog meer organisaties aan te laten sluiten.

Wethouder Alwin te Rietstap: "Eenzaamheid is een onderwerp dat mij raakt, vanwege het verdriet en de pijn die het mensen kan geven. Helaas komt eenzaamheid ook in onze gemeente voor, onder alle leeftijden. Daarbij is het ook nog steeds een taboe, want wie durft te zeggen dat hij eenzaam is? Ik ben dan ook blij, dat we met deze vier organisaties de handen ineen hebben geslagen, om samen eenzaamheid onder inwoners te bestrijden. We hopen natuurlijk dat nog veel meer organisaties aansluiten, want we hebben elkaar in onze samenleving hard nodig om naar elkaar om te zien"".

Bijeenkomst in het najaar

Om nog meer organisaties aan te laten sluiten bij de coalitie organiseert ze in het najaar een bijeenkomst voor organisaties. Zo wil de coalitie in beeld krijgen wat het aanbod is van de verschillende organisaties. En te weten komen waar kansen liggen om eenzaamheid algemeen of onder bijzondere doelgroepen aan te pakken en bespreekbaar te maken. Of de bijeenkomst fysiek of online gaat plaatsvinden is afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.

Veel aanbod voor inwoners

Wat de coalitie in ieder geval gaat oppakken is om het aanbod dat er al is, overzichtelijk bij elkaar te brengen. Er zijn namelijk veel mogelijkheden om anderen te ontmoeten bijvoorbeeld via De Stuw, zij brengen mensen bij elkaar en dat doen ze op maat. Maar ook kunnen mensen individuele ondersteuning krijgen via De Kern. De Bibliotheek organiseert verschillende activiteiten waarbij mensen bij elkaar komen om te lezen of te werken aan digitale vaardigheden.

Er zijn veel mogelijkheden, maar die zijn nog niet bij iedereen bekend. Daar is zeker nog winst te behalen. Inwoners kunnen op de websites van de coalitiepartners kijken naar wat zij nu al organiseren aan activiteiten om anderen te ontmoeten.

De coalitie zal zich ook inzetten om eenzaamheid bespreekbaar te maken, te herkennen en ervoor te zorgen dat mensen weten waar zijzelf of een bekende, terecht kunnen.