Hardenberg

COA niet akkoord met overeenkomst AZC

Door de redactie

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers gaat niet akkoord met de eis van de gemeenteraad van Hardenberg om het aantal 'veiligelanders', asielzoekers uit relatief veilige landen zoals Marokko, Albanië en Algarije' per oktober terug te brengen naar nul. De vergunning verloopt van het asielzoekerscentrum in Heemserveen. In december heeft de gemeenteraad van Hardenberg besloten om het AZC in Heemserveen nog eens vijf jaar open te houden.

Er was een 'mits' het aantal zogenaamde 'veiligelanders' voor oktober 2022 terug te brengen naar nul. Het COA laat in een brief weten dat ze begrijpen dat de gemeente Hardenberg zich zorgen maakt om veiligheid en openbare orde. Want de medebewerkers en bewoners worden op diverse locaties in het land helaas geconfronteerd met een kleine groep bewoners die overlast veroorzaakt. In de brief laat het COA weten dat ze intensief bezig hier mee zijn in samenwerking met een groot aantal organisaties. Helaas kan het COA de overeenkomst waarin de tekst over de 'veiligelanders' letterlijk is opgenomen niet ondertekenen. "Op de eerste plaats is het letterlijk uitsluiten van mensen op basis van nationaliteit, ongeacht hun individuele situatie, wettelijk niet toegestaan. Op de tweede plaats past een 'landenbeleid' niet in de behoefte van het COA, waarbij landelijke spreiding bij plaatsing op asielzoekerscentra belangrijk is. Tenslotte hebben ook asielzoekers uit veilige landen rechts op opvang in Nederland en krijgen sommigen op basis van hun individuele situatie ook een verblijfsvergunning. Slechts een zeer klein deel van de 'veiligelanders' zorgt voor overlast en de groep als geheel is zeer divers. Ook zitten in deze groep veel gezinnen, mensen die vanwege geloof of geaardheid gevlucht zijn, alleenstaande vrouwen en mensen die vanwege politieke activiteiten moesten vluchten". Een vlotte doorstroming binnen het asielproces is van groot belang. Mede door het inrichten van speciale opvang, als mede de versnelde behandeling van aanvragen is in middels in Hardenberg het aantal 'veiligelanders' met drie procent gedaald. Het COA hoopt dat het contract verlengd wordt tot het jaar 2026. Als het contract verlengd wordt zal er geïnvesteerd worden in peuteropvang op locatie. Dit is belangrijk voor versnelde integratie van zowel kind als moeder/verzorgende. Het college stelt voor aan de raad om in de verlenging vast te leggen (zo mogelijk in een addendum bij de bestuursovereenkomst), dat het COA ernaar streeft om het aantal overlast gevende asielzoekers zo snel mogelijk terug te brengen naar nul en dat het COA investeert in voorzieningen om het AZC bij uitstek geschikt te maken voor opvang van kinderen en gezinnen. De gemeenteraad van Hardenberg neemt dinsdag 12 december een besluit.